We deliver convenience
02-105-7777
บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
  • หน้าแรก
  • โปรโมชั่น
  • บริการ
  • ส่งทันที
  • สถานะการส่ง

  
SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS และ TNT EXPRESS ใช้ระยะเวลานำส่งถึงประเทศปลายทางภายใน 2 – 7 วันทำการ หากประเทศปลายทางเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้ภายในวันเดียว ซึ่งมีอยู่กว่า 10 ประเทศทั่วโลก กระจายอยู่ทั่วทุกทวีป ทั้งสะดวกกว่าด้วยบริการรับพัสดุจากมือผู้ส่ง ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service) พร้อมบริการ แพคกิ้ง(Packing) เพื่อทะนุถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ทั้งบริการเสริมประกันภัยสินค้าตามมูลค่าจริง เพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อสินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย ท่านสามารถติดตามสถานะการนำส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก ทำให้คุณได้อุ่นใจกับบริการขนส่งของ SME SHIPPING

ด้วยเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก และปริมาณการขนส่งต่อวันที่สูง ทำให้ SME SHIPPING มีราคาประหยัดกว่าที่อื่น บริการของเราจะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้น

แบ่งออกเป็น 2 บริการตามความเร่งด่วนดังนี้


บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษ
(International Priority Express: IP)
ระยะเวลาการนำส่ง 1 – 3 วันทำการ*
*ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษแบบประหยัด

(International Economy Express: IE)
ระยะเวลาการนำส่ง 3 – 7 วันทำการ*
*ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร


เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ


- ไม่จำกัดจำนวน และน้ำหนักการส่งต่อครั้ง
- ขนาดของกล่องพัสดุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 220 ซ.ม.
- ไม่จัดส่ง สินค้าผิดกฎหมายทุกประเภท และวัตถุอันตราย
- การนำส่งของเหลว น้ำยา สารเคมี ต้องแสดงเอกสารประกอบรับรอง (MSDS) จากผู้ผลิตแนบไปกับสินค้าที่จะจัดส่ง
- การนำส่งสินค้าไปต่างประเทศทุกชนิด ต้องผ่านพิธีการนำเข้าศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งอาจมีค่าภาษีนำเข้าเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทาง
- ในกรณีที่เกิดค่าภาษีปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้าของปลายทางนั้นเอง
- กรมศุลกากรของประเทศปลายทางเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า ตามเปอร์เซ็นของแต่ละพิกัดสินค้า และอัตราค่าภาษี ขาเข้าของแต่ละประเทศนั้นต่างแตกกัน
- การประกันสินค้า ทุกชิปเม้นมีประกันในตัว 20 USD/กก. เพื่อประกันสินค้าเกิดสูญหายหรือเสียหาย หากลูกค้า ต้องการทำประกันเพิ่มเติมสามารถซื้อประกันเพิ่มในมูลค่า 2.5% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาท ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองไม่เกิน 20,000 บาท
- การเคลมประกันขนส่งในกรณีสูญหายเสียหาย ลูกค้าต้องมีการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 7 วันหลังจากวันที่สินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องมีรูปภาพในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่งโดยสภาพที่สินค้าที่เสียหายนั้น ยังคงอยู่ในแพคเกจเดิมที่ขนส่งจากต้นทางมาสู่ปลายทาง
หมายเหตุ
- การนำส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล (Remote Area) มีค่าบริการเพิ่มขั้นต่ำ 900 บาท หรือ กิโลกรัมละ 25 บาท สามารถตรวจสอบพื้นที่การนำส่งห่างไกล จากรหัสไปรษณีย์และชื่อเมือง
- พัสดุขนาดใหญ่มาก (Over Size) คือ มีขนาดของด้านใดด้านหนึ่งของบรรจุภัณฑ์เกินกว่า 120 ซม. มีค่าบริการเพิ่ม 1,070 บาท ต่อการจัดส่ง
- บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากเกิน (Over Weight) คือ มีน้ำหนักเกินกว่า 70 Kg. ต่อชิ้น มีค่าบริการเพิ่ม 1,070 บาท
- บริการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษมีค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาทต่อกล่อง หรือ 10 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ ข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก บริการเสริมส่งสะดวก โปรโมชั่น ส่งทันที

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก
บริการเสริมส่งสะดวก
โปรโมชั่น
ส่งทันที

บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด (SME SHIPPING CO., LTD.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์และเอกสารไปทั่วทุก
มุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ อาทิ DHL EXPRESS, FEDEX
EXPRESS และ TNT EXPRESS
46-48 ซอยรัชดาภิเษก 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
Contact Center: 02-105-7777
Hotline: 08-8870-8880
E-MAIL: cs@smeshipping.com
Website: www.smeshipping.com
TOP ^