พาณิชย์แนะการเข้าถึงตลาดในประเทศแถบยุโรป ตอนที่ 2

กลับมาพบกับช่วงเวลาของบทความ ข่าวสาร สาระน่ารู้ดีๆ ที่เราภูมิใจนำเสนอกับลูกค้าผู้มีอุปการะทุกท่านของ SME SHIPPING กันอีกแล้วนะคะ
จากฉบับที่แล้ว ถ้าใครยังจำกันได้ เราได้นำเสนอรายงานบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงการศึกษาเชิงลึกเพื่อให้เข้าถึงตลาดใหม่ของสหภาพยุโรป 5 ประเทศ ตอนที่ 1 มาแล้ว
วันนี้เราจึงขอนำเสนอบทความภาคต่อ ซึ่งคราวนี้ใจความหลักของบทความจะนำเสนอข้อมูลผลวิเคราะห์มาตรการที่มีผลกระทบของ GSP และ  IUU ต่อการส่งออกสินค้าของไทย ท่าเรือที่สำคัญใน EU12 และการเปิดร้านอาหาร  จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

1. มาตรการที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย
1.1 GSP
การลดภาษีเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อของผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีก แต่การให้ GSP แก่สินค้าส่งออกจากไทยหรือประเทศคู่แข่งที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งสิ่งสำคัญมากนัก เช่นในประเทศเยอรมนีพบว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่ส่วนมากสนใจมาตรการ  GSP  แต่ผู้นำเข้าเห็นว่าการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยไม่ขึ้นอยู่กับการได้รับ GSP หรือไม่ สำหรับสินค้าเกษตรและประมงมีสถานการณ์ต่างกัน เพราะประเทศคู่แข่งขันในกลุ่มประเทศ ACP ได้รับสิทธิ์ GSP ที่อัตราภาษีต่ำมากและมีมาตรการส่งเสริมการส่งออกอื่นๆ ในระยะยาวไทยควรเจรจากับสหภาพฯมากกว่าที่มุ่งแต่สิทธิประโยชน์ในกลุ่มสินค้าเดียว สินค้านำเข้าสำคัญของสหภาพฯที่ได้รับ GSP พบว่า GSPไม่มีผลกระทบมากต่อการเปิดตลาดหรือการแข่งขันของไทยหรือประเทศคู่แข่ง


1.2 IUU
รัฐบาลไทยเริ่มมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมาย และสหภาพฯตกลงยอมรับขั้นตอนการออกใบรับรองฯของกรมประมง ดังนั้นอุตสาหกรรมประมงของไทยไม่น่าจะพบปัญหาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น การยอมรับกฎระเบียบ IUU ในวงการการประมงของสหภาพฯ ค่าเสียโอกาสของผู้ที่อาศัยอยู่ชายฝั่ง การจัดการในท้องถิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดการประมงผิดกฎหมายในระยะกลางและระยะยาวได้ ภาครัฐของไทยควรประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ใบรับรองฯ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวัง ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบปัญหา การแก้ไขปรับปรุง ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจาก IUU สร้างตราสินค้าที่รับรองว่าไม่ได้ละเมิดการประมงผิดกฎหมาย และความร่วมมือจากต่างประเทศ

 

2. ท่าเรือสำคัญ 4 แห่งในการเข้าสู่ตลาด EU12
ท่าเรือ Varna ประเทศบัลแกเรีย และท่าเรือ Constantza ประเทศโรมาเนีย เหมาะแก่การขนส่งสินค้าไปยังบัลแกเรียและโรมาเนียเท่านั้น ไม่ควรส่งผ่านท่าเรือ 2 แห่งนี้ไปยังประเทศอื่น ในขณะที่ท่าเรือ Koper หรือ luka koper ประเทศสโลเวเนีย มีข้อดีมากกว่าที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่ๆและย่านอุตสาหกรรมของยุโรปกลางและตะวันออก และบางประเทศสมาชิกของ EU15 เช่น อิตาลี ออสเตรีย และเยอรมนี มีเครื่องมือทันสมัยในการขนถ่ายสินค้าและเชื่อมต่อกับการคมนาคมทางบก มีคลังสินค้าสำหรับเก็บผลไม้สด ดังนั้น จึงเป็นท่าเรือสำหรับสินค้าไทยไปยังบางประเทศสมาชิกของ EU12 ท่าเรือ Gdansk ประเทศโปแลนด์ เหมาะสำหรับขนส่งสินค้าไปยังโปแลนด์และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย บาเรลุส ลิธัวเนียและยูเครน เป็นต้น แต่มีผู้นำเข้าหลายรายที่ใช้เส้นทาง logistic ของตนเองและยังคงใช้ท่าเรือ Rotterdam, Hamburg และ Antwerp ในการนำสินค้าเข้าสู่สหภาพฯ และประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพฯ (EU12)ด้วย

 

3. การเปิดร้านอาหาร
แต่ละประเทศใน core countries มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ควรเลือกรูปแบบของกิจการที่ยุ่งยากน้อยที่สุด เช่น บริษัทจำกัดความรับผิดชอบ ทุนจดทะเบียน จากนั้นศึกษาการบริหารจัดการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนธุรกิจต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลอย่างไรบ้าง ติดต่อกับหน่วยงานใด การเลือกอาคารสถานที่ มาตรการสุขอนามัย การประกันภัย การเปิดบัญชีธนาคาร การจ้างลูกจ้าง กฎหมายแรงงาน การตลาด และแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์


จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับบทความ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามอ่านกันมานะคะ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำมาเสนอ   แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ,  สวัสดีค่ะ