กลยุทธิ์พิชิตความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์


ทุกวันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ จะพบกับพลวัตของความเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของตลาด ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ ทางการเมือง หรือความวุ่นวายของสภาพสังคม อีกทั้งเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กำลังจะมาถึง ในอีกไม่กี่เดือน การเดินตามความสำเร็จจากในอดีตก็อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง นั่นเป็นเพราะ แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

วันนี้เราจึงขอนำเสนอบทความเส้นทางความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ มาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะ
 
กลยุทธ์ในการทำตลาดธุรกิจแบบออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ นอกเหนือจากการชลอตัว ของธุรกิจออนไลน์ทั่วโลก ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม เรายังคงเห็นอีกหลายบริษัทที่ได้ริเริ่มการนำเทคโนโลยี การทำธุรกิจแบบออนไลน์ ตลอดจนนำเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ ประสบผลสำเร็จอย่างมาก
 
ดังตัวอย่างของตลาดด้าน B2B ที่ดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมาก แม้ในช่วง ของเศรษฐกิจถดถอย โดยปัจจัยหลักของความสำเร็จนี้คือ รูปแบบบริการที่หลากหลายรวมทั้งสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว ต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ สิ่งที่น่าสังเกตุก็คือความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยให้บริษัท เสนอการบริการสู่ตลาดได้อย่างครบวงจร (end-to-end)
 
ตัวอย่างหนึ่งในต่างประเทศที่ได้ประสบความสำเร็จ อย่างมากก็คือธุรกิจออนไลน์แบบ B2B ที่นำเสนอการบริการด้าน ประมูลสินค้าแบบสวนทาง (reverse auctions) สิ่งที่พิเศษจากการทำธุรกิจแบบออนไลน์ชนิดอื่นๆคือการบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย และเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและให้ความสนใจในการใช้บริการแบบออนไลน์ ทางบริษัทก็ต้องขยายการให้บริการ และพัฒนาต่อเนื่องต่อไป
 
อย่างไรก็ดีถ้าเมื่อใดที่ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สะดวกในการใช้บริการแบบออนไลน์ ทางบริษัทก็จำเป็นต้องมีรูปแบบ การให้บริการแบบดั้งเดิมไว้ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าด้วยและนี่คือการ ประสมประสานอย่างเป็นระบบ ของการดำเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน
 
จากที่กล่าวมาข้างต้นการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการ ของลูกค้า ตลอดจนการประสมประสาน การให้บริการ ทั้งในแบบออนไลน์และแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เป็นกลยุทธ์ด้านการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ สำหรับบริการด้านประมูลสินค้าแบบสวนทางนั้น กล่าวคือผู้ซึ้อจะป้อนข้อมูลของสินค้าที่ต้อง การจากนั้นก็จะมีการเชิญให้ผู้ขายสินค้าเข้ามาประมูลขายสินค้าในรูปแบบอ อนไลน์ณ เวลานั้นๆเลยโดยผู้ขายสินค้าจะ ทำการประมูลราคาขายต่อกันและกัน ในกลุ่มผู้ขายสินค้าที่เข้ามาทำการประมูล ทั้งนี้ผู้ประมูลขายแต่ละคน จะเห็นข้อมูลเฉพาะราคาขายของตน และราคาขายที่ต่ำที่สุด ในการประมูลบนหน้าจอของตัวเอง และจากการสำรวจได้พบว่า ผู้ทำการประมูลขายมีความพอใจและชอบการประมูลในรูปแบบนี้มาก เนื่องจากพวกเขาสามารถรู้ว่า ต้องประมูลด้วยราคาเท่าไร จึงจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดที่ยังคงมีกำไร และสามารถเสนอได้ และในทางกลับกัน ทางด้านผู้ซื้อก็ให้ความสนใจ และชื่นชอบการประมูลในรูปแบบนี้อย่างมาก โดยยิ่งมีการแข่งขันกันเท่าไร เขาก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นมากเท่านั้น
 
จากการสำรวจของไอดีซีพบว่าจาก 84 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจด้านนี้ มีความสนใจในการประมูลแบบออนไลน์ มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ได้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจเป็นผู้ซึ้อและอีก 16 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ขายโดยคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นอีก จากรูปแบบการให้บริการที่มีหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต
 
ทั้งนี้กลยุทธ์ในการทำตลาดธุรกิจแบบออนไลน์นั้น จำเป็นต้องเปิดรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่ไปกับเน้นในส่วนการให้บริการ และความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญคือต้องมีความคล่องตัวเพียงพอ ในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาด