4 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแต้ม feedback ในอีเบย์

1.กรณีที่คุณเพิ่งเริ่มขายของใหม่ๆ และยังไม่มีแต้มคะแนน สามารถใช้วิธีเพิ่มแต้ม โดยการเป็นผู้ซื้อของก่อนเพื่อเก็บแต้มคะแนน และเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ขายอื่นๆไปในตัวค่ะ

2.การให้แต้มนี้ต้องทำภายใน 60 วันโดยปกติมักรอให้ผู้ซื้อเป็นผู้ให้ก่อน เนื่องจากว่า จะได้ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและถ้าผู้ขายให้แต้มก่อนผู้ซื้ออาจลืมที่จะให้แต้มคะแนนกับเราได้ค่ะ

3. หากผู้ซื้อยังไม่ให้คะแนนแต้มเรา ผู้ขายสามารถทวงได้ โดยการติดต่อสอบถามไปยังผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าหรือยัง พึงพอใจไหม หากพอใจขอให้ช่วยให้คะแนนเราด้วย

4.หากแต้มคะแนนที่ได้ลลดลงไป อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ซื้อรายนั้นถูกแขวน ทำให้แต้มที่คุณเคยได้จากผู้ซื้อรายนั้นหายไปด้วยค่ะ