เคล็ดลับสำหรับการส่งกล้วยไม้ไปต่างประเทศ

กล้วยไม้ ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ มีจุดเด่นในเรื่องความสวยงาม แต่มีอายุสั้น และ มีรอยช้ำได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันแรงกระแทก และต้องรักษาความชื้นของกล้วยไม้ได้อย่างดี ให้คุณเลือกกล้วยไม้ที่จะทำการส่งออกแล้วนำไปใส่ในสำลีที่หุ้มด้วยพลาสติกที่มีน้ำยาแช่อยู่ จากนั้นจึงมัดรวมเป็นช่อ ห่อด้วยกระดาษฟาง กระดาษไขหรือแผ่นพลาสติก ก่อนจะใส่ในกล่องเก็บความเย็นซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 5-7 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ควรเลือกใช้บริการขนส่งที่รับส่งดอกไม้โดยเฉพาะ สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องการขนส่งไปต่างประเทศได้ที่ 02 105 7777 ค่ะ