คำต้องห้ามบนฉลากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

     อย่างที่ SME SHIPPING เคยได้นำเสนอไปบ่อยๆนะคะว่า ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนั้นทั้งมีคุณประโยชน์มากมายและได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ USFDA (The United States Food and Drug Administration) ต้องออกมาตรการควบคุมการปิดฉลากบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวอย่างเข้มงวด และปัจจุบันก็มีผู้ผลิตหลายรายที่ได้รับจดหมายเตือนหรือ warning letter โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมันมะพร้าว และน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องหรือขวดเพราะมีผู้ผลิตจากประเทศไทยอย่างน้อย 12 ยี่ห้อ ที่ไม่ได้ระบุฉลากให้ชัดเจนและได้รับจดหมายเตือนไปแล้วเช่นกันค่ะ
โดยกฎระเบียบของ USFDA ระบุว่า ฉลากที่ระบุสรรพคุณของสินค้านั้นต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้นแล้วจะถูกปฏิเสธการนำเข้าเนื่องจากถือว่าเป็น “สินค้าที่มีสิ่งเจือปน” และหากมีคำต้องห้าม 4 คำ อยู่ในสรรพคุณของสินค้าจะทำให้สินค้านั้นกลายเป็น “ยารักษาโรค” ทันที ซึ่งจะทำให้การวางขายในสหรัฐอมริกายากขึ้น เพราะจะต้องขอดูหลักฐานใบอนุญาตการเป็นยาตัวใหม่ และผ่านขั้นตอนการขออนุมัติยินยอมจาก USFDA ก่อน จึงจะวางตลาดในสหรัฐฯได้ค่ะ ซึ่ง 4 คำนั้นก็คือ “cure”, “mitigation”, “treatment” และ“prevention” เนื่องจากมีความหมายสื่อไปในเชิงการรักษาโรคนั่นเองค่ะ และถึงแม้จะหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้ ก็ยังต้องระวังในเรื่องของความหมายเช่นกัน เช่น คุณอาจใช้คำว่า anti, help, reduce แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทโดยรวมแล้วก็อาจจะทำให้เข้าข่ายเป็นยารักษาโรคได้ แม้กระทั่งคำว่า healthy จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออาหารนั้นมีไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 1 แกรมต่อจำนวนการบริโภคหนึ่งครั้งและ การบริโภคไขมันอิ่มตัวนั้นจะต้องไม่สร้างแคลอรี่ที่เกินกว่าร้อยละ 15 ค่ะ
     มาถึงกรณีน้ำมันมะพร้าวจากประเทศไทยที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นกันบ้าง สาเหตุที่ถูกทาง USFDA กล่าวหาว่า เป็นสินค้าเจือปนสกปรกนั้นก็เนื่องมาจาก มีการผสมน้ำตาลและสารทำความหวานอื่นๆลงไป แต่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนที่เป็น Nutrition Facts อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ไม่เพียงแต่ฉลากสินค้าเท่านั้นนะคะ บางครั้งทาง USFDA จะขอดูข้อความที่ทางบริษัทใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาประกอบด้วยว่า ทางบริษัทสินค้านั้นๆทำถูกต้องตามกฎของ USFDA หรือไม่ค่ะ