ขายของแต่งบ้านไปสาธารณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็กเป็นอีกตลาดหนึ่งสำหรับของแต่งบ้านที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ เนื่องจากชาวเช็กนิยมใช้จ่ายเรื่องการตกแต่งที่อยู่อาศัย และปัจจุบันชาวเช็กได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบกับศิลปะการตกแต่งอาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร  สปา ในรูปแบบความเป็นไทยมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าของขวัญ ของตกแต่งสไตล์ไทย ยังมีโอกาสขยายตลาดในประเทศสาธารณรัฐเช็กได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมสูงในสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ ของตกแต่งบ้านและสวน ประเภทที่เป็นรูปป้ันจากหินทราย น้ำพุ ไม้แกะสลัก และ รูปภาพวาดรูปแบบไทยๆสำหรับติดข้างฝาผนัง แจกันไม้แกะสลัก โคมไฟต้ังโต๊ะ รวมถึงของขวัญขนาดเล็กเช่น กรอบรูปที่ทำจากไม้ ผ้าไหม เครื่องจักสานใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้น  และเมื่อต้องการส่งสินค้าอย่าลืมนึกถึง SME SHIPPING นะคะ เรามีบริการครบวงจรเรื่องการขนส่งไปต่างประเทศสำหรับธุรกิจ e-commerce ค่ะ โทร 02-105-7777