การตลาดออนไลน์ในสวีเดนเติมโตต่อเนื่อง

     สมาคมการค้าออนไลน์สวีเดนและสถาบันวิจัยสวีเดน เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากผลสำรวจร้านค้าปลีกออนไลน์ในสวีเดนว่า มีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 16 ในปีที่ผ่านมา โดยร้อยละ 35 ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด มีอายุระหว่าง 18-79 ปี และซื้อของออนไลน์อย่างน้อยเดือนละครั้ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท หนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า หากผู้ขายจากไทยที่ทำอีคอมเมิร์สอยู่จะติดต่อกับร้านค้าปลีกออนไลน์ที่สวีเดนเพื่อขยายตลาดก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะ เพราะถึงแม้สวีเดนจะมีประชากรไม่มาก แต่ก็มีกำลังซื้อต่อคนสูงทีเดียวค่ะ