สินค้า 20 ประเภทที่ต้องขออนุญาตก่อนส่งไปลาว

SME SHIPPING ขอยกตัวอย่างสินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อนส่งไปลาว มีดังนี้ค่ะ
1. สัตว์ที่มีชีวิต ปลา และสัตว์น้ำ
2. เนื้อ ส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์สัตว์ และสิ่งปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์
3. ผลิตภัณฑ์นม
4. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
5. สิ่งปรุงแต่งจากธัญพืช สิ่งปรุงแต่งจากพืชผัก สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่บริโภคได้
6. เครื่องดื่ม
7. อาหารที่ปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงสัตว์
8. ปูนซีเมนต์ คอนกรีต
9. ธาตุเคมีที่ทำลายชั้นโอโซน และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุธาตุดังกล่าว
10. ผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์
11. ผลิตภัณฑ์การยา ยารักษาคน ยารักษาสัตว์ และอุปกรณ์การแพทย์
12. เครื่องเล่นเกม
13. เครื่องสำอางบางประเภท
14. ยาฆ่าแมลง ฆ่าหนู เชื้อรา
15. ไม้เลื่อย (ไม้แปรรูป) ที่ได้ผ่านการผลิตของโรงงาน
16. ไม้ท่อน รวมทั้งพันธุ์ไม้
17. หนังสือตำรา และหนังสืออ่าน
18. เพชรที่ยังไม่ได้เจียรนัย
19. เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ
20. รถ และชิ่นส่วนประกอบรถเป็นคันทุกประเภท (ยกเว้นรถจักรยาน และรถไถนาเดินตาม)