คำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับเอกสารการส่งออก

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องส่งสินค้าไปต่างประเทศบ่อยๆ และต้องพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะทางด้านการขนส่งมากมาย SME SHIPPING จึงขอรวบรวมคำศัพท์หลัก ๆ ที่มักพบในเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาไว้ที่นี่นะคะ
• BAF (Bunker Adjuster Factor) ตัวปรับค่าน้ำมัน
• B/L (Bill of lading) ใบตราส่งทางเรือ
• Surender B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
• Shipped on Board เป็นคำที่ระบุใน B/Lมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
• AWB(Air Waybill) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
• HAWB(House Air Waybill) ใบตราขนส่งทางอากาศที่ออกโดย Freight Forwarder
• CAF (Currency Adjustment Factor) ตัวปรับสกุลค่าระวางเรือ
• CFS (Container Freight Station) สถานีตู้สินค้า
• CY (Container Yard) ลานตู้สินค้า
• FCL (Full Container Load) สินค้าเต็มตู้
• LCL (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็มตู้
• Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อ
• TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
• FEU (Forty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต
• THC (Terminal Handing Charge) ค่าใช่จ่ายที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
• Freight Collect ค่าระวางจ่ายเมืองปลายทาง
• Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายเมืองต้นทาง
• Detention ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่ากำหนด
• E.T.A (Estimate time of Arrival) วันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง
• E.T.D (Estimate time of Departure) วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง