ข้อห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้

ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย จะมีข้อห้ามไม่อนุญาตให้แยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ในการส่งออก หากเป็นเฟอร์นิเจอร์จะต้องประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกันเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบขนไม้แบบผิดกฎหมายค่ะ
หากเป็นไม้สัก เมื่อผู้ส่งออกทราบกำหนดวันขนส่งที่ชัดเจนแล้วจะต้องขอใบอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้สัก (Teak Export Product License) ของกรมป่าไม้ก่อน ซึ่งใบอนุญาตนี้มีอายุเพียง 3 วันเท่านั้นค่ะ
หากท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งไม้และสิ่งของอื่นๆไปต่างประเทศ ปรึกษา SME SHIPPING ได้ที่ 02-105-777 ค่ะ