สินค้าขายดี สำหรับผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ Nikkei ของญี่ปุ่น เปิดเผยผลสำรวจสินค้ากลุ่มของใช้ในชีวิตประจำวันที่คาดว่าจะเป็นที่นิยมสำหรับผู้สูงวัย หรือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.9 ของประชากรญี่ปุ่นในปัจจุบัน พบว่า สินค้าที่มีแนวโน้มขายดีได้แก่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ฟันปลอม หน้ากากป้องกันอากาศ น้ำยาบ้วนปาก อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ที่ผู้สูงวัยมักเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา รวมถึงอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ที่ผู้สูงอายุสามารถปรุงรับประทานเองได้ เนื่องจากกลุ่มวัยกลางคนที่คุ้นเคยกับอาหารไทย จะเข้าสู่วัยสูงอายุในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ผู้ส่งออกไทยที่สนใจควรศึกษาเรื่องรสชาติ ระดับความเค็มและหวานที่เหมาะกับผู้สูงวัย ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุ รวมถึงปัจจัยด้านราคาที่เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้สูงวัยด้วยค่ะ