ส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

การส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ผ่านมาในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่าสูงถึง 118.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ส่วนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูงได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก จุดเด่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจของไทยนั้น คือ การออกแบบที่ทันสมัย  สินค้ามีแบรนด์เป็นของตัวเองและเป็นที่ยอมรับของสากล ใช้วัตถุดิบที่ดี และการผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงในการทำตลาดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารไปต่างประเทศคือ เรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และค่าขอใบรับรองสินค้าในระดับสากลที่มีราคาสูง โดยผู้ประกอบการอาจรวมกลุ่มกันเพื่อทำตลาดเชิงรุก เน้นเจาะตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ รวมทั้งศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์แนวโน้มความต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงใช้บริการขนส่งที่มีบริการครอบคลุมครบวงจร สำหรับท่านที่ต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.smeshipping.com นะคะ