ของต้องห้ามในการส่งไปฟิลิปปินส์

สำหรับท่านที่ต้องการส่งของไปฟิลิปปินส์ SME SHIPPING มีรายการสิ่งของต้องห้ามและรายละเอียดควรรู้อื่นๆมาฝากดังนี้ค่ะ

รายการสิ่งของต้องห้าม ได้แก่
 - อาวุธปืน
 - ยาอันตราย
 - ยาเสพติด
 - สื่อและอุปกรณ์ลามก
 - รายการที่อยู่ในความควบคุม ได้แก่
 - เครื่องรับส่งสัญญาณ
 - แผ่นดีวีดีและซีดี
 - เคมีภัณฑ์

รายการสิ่งของที่ต้องขออนุญาตินำเข้าและต้องเอกสารสำแดง ได้แก่
 - พืชและสัตว์สงวน รวมถึงผลผลิต เช่น เนื้อ ไข่ ผลไม้

หากท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งไปยังฟิลิปปินส์ และสิ่งของอื่นๆไปต่างประเทศ ปรึกษา SME SHIPPING ได้ที่ 02-105-777