ส่งผลิตภัณฑ์สปาไปสาธารณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็ก เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประชากรนิยมการเข้าสปา โดยเฉพาะสปาเพื่อการบำบัดโรค (Medical Spa) เนื่องจากสามารถเบิกจ่ายจากบริษัทประกันได้ สาธารณรัฐเช็กจึงอนุญาตให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติลงทุนในธุรกิจสปาได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนในการลงทุน  ปัจจุบันมีธุรกิจสปาไทยในสาธารณรัฐเช็ก 120 แห่ง  มีการผสมผสานระหว่างการนวดแผนไทยและการใช้สมุนไพรเป็นองค์ระกอบหลักซึ่งสอดคล้องกับความต้องการรักษาสุขภาพของชาวเช็กส่วนใหญ่  ซึ่งเมื่อมองถึงปัจจัยบวกต่างๆ ที่กล่าวในข้างต้นนั้น  สินค้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจสปาก็มีแนวโน้มขายดีตามไปด้วย เช่น เทียนอโรมา สมุนไพรไทย อุปกรณ์ในการขัดตัวนวดตัว ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเช่นกันค่ะ