เจาะตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น

     ปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้าบรรจุภัณฑ์จากไทย มากเป็นอันดับ 2 รองจากจีน โดยสินค้าที่มีการนำเข้าสูงสุดได้แก่ ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก และขวดพลาสติกตามลำดับ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ วันนี้ SME SHIPPING มีเคล็ดลับเจาะตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ไปญี่ปุ่น มาฝากกัน
     สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์ จำเป็นต้องเป็นบรรจุภัณฑ์แบบรีไซเคิลได้ และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามกฏหมาย Food Sanitation Act ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์อาหารบางรายการที่ต้องมีการระบุรายละเอียดเฉพาะพร้อมผ่านการตรวจรับรองที่ได้มาตรฐานแล้ว เช่น
1.บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง ต้องได้มาตรฐาน JAS สามารถกันความร้อน ความชื้น และกันน้ำมันสำหรับอาหารที่ผ่านการทอดแบบ deep-fried ได้
2.บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์นม แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
     •นมผง สามารถใช้พลาสติกประเภท Low Density Polyethylene (LDEP), Linear Low Density Polyethylene(LLDEP) และ PET ได้
     •นมเปรี้ยว สามารถใช้พลาสติกประเภท LDEP, LLDEP,PP, PET และ Polystyrene(PS) ได้
     •นมวัว นมแพะนมพร่องมันเนย และครีม ต้องใช้พลาสติกประเภท LDEP เท่านั้น
3.บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร ต้องมีคุณสมบัติป้องกันแสง กันไม่ให้ก๊าซและอากาศผ่านเข้าได้ ผ่านการตรวจรับรองความคงทนต่อแรงดันน้ำ ภายในต้องใช้ฟิลม์ประเภท PP และ PE เท่านั้น ส่วนภายนอกใช้วัสดุ Laminate ซึ่งมีส่วนประกอบจาก Aluminum foil Polyester film, Polyamide film(Nylon), PE film และ PP film เท่านั้น
สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ รูปลักษณ์ดึงดูดน่าเลือกใช้ และคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอย ให้สามารถใช้งานได้สะดวก ซึ่งผู้ผลิตของไทยสามารถศึกษางานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในญี่ปุ่น ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม Japan Package Design Association (JPDA) ของญี่ปุ่นค่ะ

     หากท่านที่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าไปญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ สามารถเลือกใช้บริการของ SME SHIPPING ได้นะคะ เราบริการรับถึงที่ส่งทั่วโลก ในราคาประหยัดกว่า 30-50% พร้อมบริการเสริมพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับ SME และทำเอกสารให้ฟรีค่ะ โทร 02-105-7777