กลเม็ดการเลือกตลาด เพื่อการส่งออกให้ได้ผล

ขั้นตอนในการเลือกตลาดสำหรับธุรกิจส่งออก มีดังนี้

1. เริ่มแรกผู้ประกอบควรทำการวิจัยตลาดที่เลือกไว้ สามารถทำได้ 2 รูปแบบ เป็นวิธีที่ประหยัดและง่ายที่สุดคือการใช้ข้อมูลและสถิตินำเข้า ส่งออกย้อนหลัง 3-5 ปี จากแหล่งต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก สภาหอการค้า สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งคือการทำวิจัยโดยเดินทางไปศึกษาตลาดด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ควรทราบขนาดตลาดที่ต้องการส่งสินค้าไปขาย โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรและอำนาจการซื้อพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่จะส่งสินค้าไปขายว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด

2. วิเคราะห์คู่แข่ง และส่วนแบ่งการตลาดตลอดจนวิธีส่งเสริมการตลาดที่คู่แข่งใช้

3. หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้สามารถเลือกติดต่อกับลูกค้าได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตั้งราคา

4. มีความเข้าใจในกฎระเบียบการนำเข้า อัตราอากรการนำเข้า โควตาและใบอนุญาตนำเข้าของประเทศนั้นๆ ว่ามีขั้นตอนหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง

5. ศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการส่งออก ตลอดจนค่าระวาง และระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อจะได้กำหนดวันส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องค่ะ

     จะเห็นว่าขั้นตอนศึกษาตลาดในการทำธุรกิจส่งออกนั้นไม่ยาก เพียงคุณหมั่นศึกษาอัพเดทข้อมูลและเรียนรู้ตลอดเวลาแค่นี้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ กรณีที่ต้องการคำปรึกษาเรื่องการขนส่งที่เหมาะสมกับธูรกิจของคุณ SME SHIPPING ยินดีให้บริการค่ะ