ส่งออกเครื่องมือแพทย์ไทยไปเยอรมนี

     แม้สภาพเศรษฐกิจโซนยุโรปในปัจจุบันจะค่อนข้างซบเซา แต่ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเยอรมนียังคงมีแนวโน้มสดใส และมีการนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเยอรมันให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรก

     สำหรับเครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมที่เยอรมนีนิยมนำเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ Bandage, ถุงมือยาง, อุปกรณ์การแพทย์ใช้แล้วทิ้ง, เครื่องใช้สแตนเลส เป็นต้น เนื่องจากค่าจ้างแรงงานในเยอรมนีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ประกอบกับสินค้าของไทยเองก็ได้ผ่านการยอมรับว่ามีคุณภาพดี จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาร่วมมือกับบริษัทเยอรมันเพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายในเยอรมนีและกลุ่มประเทศ EU โดยเฉพาะสินค้าประเภทเตียงผ่าตัดทั้งขนาดเล็กและใหญ่ อุปกรณ์เสริมเตียงผ่าตัด เครื่องนวด หมอนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของ EU ว่าด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเคร่งครัด โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าข่ายตามกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ พลาสเตอร์ (sticking plasters), คอนแทคเลนส์, วัสดุสําหรับการอุดฟัน, เครื่อง X-Ray}, เครื่อง Pacemker, วัสดุสําหรับการเสริมทรวงอก (breast implants), และวัสดุสําหรับการเสริมสะโพก อุปกรณ์การแพทย์ประเภท IVD อาทิ อุปกรณ์สําหรับการเปลี่ยนถ่ายเลือด, อุปกรณ์สําหรับการพิสูจน์โรคติดเชื้อ (อาทิ HIV), อุปกรณ์สําหรับโรคเบาหวาน และอุปกรณ์สําหรับการตรวจวัดคลอเรสเตอรอล
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถเดินทางเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์และเภสัขกรรม Medica ซึ่งจัดเป็นประจำในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อหาลูกค้าและอัพเดทนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต หรือร่วมลงทุนกับต่างชาติในการผลิตได้ต่อไปในอนาคต

     สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าไปเยอรมนีหรือประเทศอื่นๆ สามารถเลือกใช้บริการของ SME SHIPPING ได้นะคะ เราบริการรับสินค้าถึงที่ส่งทั่วโลกและทำเอกสารให้ฟรี ในราคาประหยัดกว่า 30-50% ช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนและเวลาได้พร้อมกันค่ะ โทร 02-105-7777 หรือ www.smeshipping.com