ส่งเครื่องปรุงรสไทยไปเนเธอร์แลนด์

     บริษัท Star Cuisine จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าอาหารเอเชียพร้อมรับประทาน เพื่อส่งต่อให้ซูเปอร์มาเก็ต แคนทีน ร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความต้องการนำเข้าเครื่องปรุงรสไทยที่เป็นสินค้าออร์แกนิคจากผู้ส่งออกของประเทศไทยโดยตรง สำหรับผู้ส่งออกไทยที่ได้รับการคัดเลือก ทาง Star Cuisine จะช่วยจัดกิจกรรมส่งสริมการตลาดเครื่องปรุงรสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อได้จากที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงค่ะ