Facebook Creative Shop ศูนย์เรียนรู้เพื่อนักขายในเฟสบุ๊ค

     Facebook Creative Shop เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักขายที่เฟสบุ๊คจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ร้านค้าสามารถเรียนรู้เทคนิคการลงโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คให้ประสบความสำเร็จ มี 3 หัวข้อให้เลือกอ่านตามความสนใจ ได้แก่

1.Inspiration Gallery ส่วนนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างของธุรกิจ 8 ประเภท ที่ทำโฆษณาและโพสต์ข้อความแล้วประสบความสำเร็จ เช่น ร้านอาหาร, ร้านเสริมสวย, ร้านขายดอกไม้ เป็นต้น

2.Creative Tips แนะนำถึงการจัดการด้านโฆษณาทั้งหมดบน Facebook ตั้งแต่การรู้วัตถุประสงค์ของตัวเองและรู้จักกลุ่มเป้าหมาย, การเลือกใช้ภาพ, การเขียนข้อความโฆษณาให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเม็ดเงินที่เราลงโฆษณากับทางเฟสบุ๊คไปนั้นมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

3.Story Packs ส่วนนี้จะช่วยบอกถึงแนวทางการเลือกประเด็นที่จะใช้สื่อสารเพื่อนำมาเล่าเป็นเรื่องราว รวมถึงการใช้รูปที่สวยงามให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ สำหรับร้านอาหาร, ร้านค้าปลีก และร้านสปา
ท่านที่สนใจก็สามารถไปอ่านได้ใน Facebook Creative Shop นะคะ รับรองว่าช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆ และทำให้การลงโฆษณาผ่านฟสบุ๊คของคุณไม่สูญเปล่าแน่นอน