ทำอย่างไรเมื่อลูกค้า ดึงเงินคืนโดยไม่ผ่าน paypal

     นักขายออนไลน์ทุกท่าน ที่ขายสินค้าผ่าน ebay อาจเจอกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าแล้วแจ้งดึงเงินคืน Charge back จากธนาคารที่เลือกตัดจ่ายบัตรเครดิต ซึ่งทาง Paypal จะแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งคุณสามารถแก้ได้โดยการส่งข้อมูลและหลักฐานที่คุณส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้ว โดยเข้าไปที่ Resolution Center หรืออีเมล์ในหน้า contact us ของ paypal บริษัทบัตรเครดิตจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลผ่านทาง Paypal แต่อาจกินเวลานานหลายวัน จนถึง 3 เดือน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทบัตรเครดิต เมื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วทาง Paypal จะคืนเงินให้คุณค่ะ