เทคนิคการคำนวน ค่าระวางสินค้าทางเรือ

     โดยทั่วไปแล้วตัวแทนหรือผู้ให้บริการขนส่ง จะคำนวณราคาค่าระวางสินค้าทางเรืออยู่ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1. การคำนวณตามน้ำหนักจริง (หน่วยเป็นตัน หรือเป็นกิโลกรัม) 2.คำนวณจากปริมาตรของสินค้า หรือที่เรียกว่า CBM คือ เป็นการวัดขนาดของสินค้า กว้าง x ยาว x สูง คำนวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร เมื่อได้ตัวเลขแล้วก็นำมาคูณเข้ากับอัตรค่าขนส่งต่อกิโลกรัมหรือต่อลูกบาศก์เมตร หากวิธีไหนได้ผลลัพธ์มากกว่า คุณก็จ่ายค่าบริการขนส่งสินค้าตามนั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องการส่งสินค้าไปสิงคโปร์ ราคาค่าขนส่งคิดป็นตันและ CBM ละ 10USD สินค้าหนักจริง 2 ตัน แต่คำนวณตามปริมาตรแล้วได้ 3 CBM คุณจะต้องเสียค่าบริการ เป็นเงิน 3x10 = 30 USD ค่ะ ทั้งนี้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต สามารถบรรจุได้ไม่เกิน 28 CBM และตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต สามารถบรรจุได้ประมาณ 55-58 CBM ค่ะ
     สำหรับผู้ที่ต้องการส่งของไปต่างประเทศ สามารถปรึกษา SME SHIPPING ได้ค่ะ เราให้บริการขนส่งทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ ในราคาประหยัด โทร 02-105-777