ขั้นตอนการส่งเครื่องสำอางสมุนไพร ไปต่างประเทศ

     เครื่องสำอางที่ทำมาจากสมุนไพร เช่น สบู่อาบน้ำ ครีมโลชั่นสำหรับหน้า,ผิว หรือครีมอื่นๆ เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาออก และยังเป็นสินค้าที่ไม่ควบคุมในการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งสินค้าดังกล่าวส่งออก มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1. ผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิตสินค้า ต้องมีใบอนุญาตผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ  จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสมาคม หรือ สถาบันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. ขอเอกสารการรับรองเพิ่มเติม ตามที่ประเทศผู้นําเข้าต้องการ เช่น บัตรผู้ส่งออก หรือ  ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับรองผลแล้ว
4. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  หากส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป   แคนาดา เป็นต้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้ที่ สํานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
5. ผ่านพิธีการศุลกากร แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้                      
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)      • ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
6. ส่งออกสินค้าไปยังผู้รับปลายทาง
7. นำเอกสารหรือหลักฐานการส่งออกมาใช้บริหารสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรต่างๆ ตามที่ผู้ส่งออกได้รับ เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE
สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสำงอางที่ผลิตจากสมุนไพรไปต่างประเทศ สามารถปรึกษา SME SHIPPING ได้ค่ะ เราให้บริการขนส่งทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ ในราคาประหยัด โทร 02 105 7777