Alibaba เดินหน้าใช้ QR CODE ตรวจสอบสินค้าปลอม

     อย่างที่เราได้เคยนำเสนอไปเมื่ออาทิตย์ก่อนว่า Alibaba มีความต้องการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างจริงจัง ล่าสุด Alibaba จึงปล่อย ฟีเจอร์สแกน QR code โปรเจคต์นี้จะเป็นการทำงานร่วมกับแบรนด์ใหญ่ๆ โดยที่แบรนด์ใหญ่เหล่านี้จะต้องใส่ QR code เข้าไปในผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อให้สามารถสแกนผ่านแอพลิเคชั่นใน Taobao และตรวจสอบได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งทางแบรนด์สามารถสร้างสรรค์ Code ขึ้นมาได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแบรนด์ ทั้งภาพและสีที่ใช้ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่น่าสนใจ แต่ยังคงต้องติดตามต่อว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่วางขายใน Alibaba ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนค่ะ