ขั้นตอนการส่งออกกล้องถ่ายรูปและอะไหล่

     สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกกล้องถ่ายรูปและชิ้นส่วนอะไหล่ คุณจำเป็นต้องทราบพิกัดศุลกากรระบบ HS และขั้นตอนผ่านพิธีการศุลกากร ดังนี้ค่ะ
• กล้องถ่ายรูปที่ได้ภาพทันที 9006.40.00
• กล้องถ่ายรูปอื่นๆ 9006.59.90
• ส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับกล้องถ่ายรูป 9006.99.90
     ทั้งนี้กล้องถ่ายรูปและชิ้นส่วน เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาออก และยังเป็นสินค้าที่ไม่ควบคุมในการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ แต่ถ้าประเทศผู้ต้องการการรับรองเกี่ยวกับเรื่องใด ผู้ส่งออกต้องไปขอใบรับรองก่อนการส่งออกด้วย โดยคุณสามารถขอตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และขอหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า ก่อนจะผ่านพิธีศุลกากรได้จากสํานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ค่ะ
หรือหากท่านใดต้องการลดภาระและขั้นตอนยุ่งยากเกี่ยวกับการส่งออกสามารถปรึกษา SME SHIPPING ได้ะ เราให้บริการขนส่งทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ ในราคาประหยัด โทร 02 105 7777