เปิดฉากเกมรุกตลาดเสื้อผ้ามุสลิมในมาเลเซีย

     ปัจจุบันสตรีชาวมุสลิมให้ความสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทยเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดเกมรุกตลาดเสื้อผ้ามุสลิมในมาเลเซีย นอกจากจะต้องศึกษารูปแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว ยังต้องศึกษาข้อบังคับการแต่งกายของศาสนาอิสลามในมาเลเซียที่เรียกว่า ออรัต (Aurat) อย่างเคร่งครัด เช่นห้ามนำรูปสัตว์ใหญ่มาตกแต่งร่างกายทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เป็นต้น นอกจากนี้ชาวมุสลิมในมาเลเซียไม่นิยมแต่งกายสีเหลืองเนื่องจากเป็นสีของกษัตริย์ แต่จะนิยมใส่เสื้อผ้าสีเข้าเช่น สีเทา น้ำตาล รวมถึงสีดำ เพราะถือว่าเป็นสีมงคลค่ะ หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการส่งสินค้าไปมาเลเซีย สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 105 7777