เกร็ดความรู้การส่งออก ขั้นตอนผ่านพิธีการศุลกากร

ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ตามความสะดวกดังนี้คะ
  1) ระบบ Manual จะเริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพิกัด ประเมินราคาสินค้าในกรณีที่ต้องเก็บอากร จากนั้นก็บันทึกเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจปล่อยสินค้า นำของออกจากการท่าเรือ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร
  2) ระบบ EDI ผู้ส่งออกที่เลือกใช้ระบบนี้ ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ EDI ล่วงหน้า  โดยผู้ส่งออกเป็นฝ่ายบันทึกข้อมูลใน Invoice และใบขนสินค้าออกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกเอง แล้วส่งข้อมูลเข้าไปที่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะแจ้งวันเวลาที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสินค้าลงเรือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรค่ะ
สำหรับท่านที่สอบถามขั้นตอนการขนส่งต่างๆเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ 02 105 7777 หรือ www.smeshipping.com นะคะ