ส่งออกสิ่งพิมพ์ไทย ไปสหรัฐอเมริกา

     สินค้าสิ่งพิมพ์จากประเทศไทย เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ ทั้งโบรกเกอร์ ดีไซเนอร์ และบริษัทผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงแถบแคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งพิมพ์ไทยมีศักยภาพสูง มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงงานมีความละเอียด ราคาสามารถแข่งกับตลาดโลกได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจได้แก่ หนังสือ Pop up, นิตยสาร, แพ็กเกจ และสิ่งพิมพ์เฉพาะตามความต้องการของผู้ซื้อ ทั้งนี้การจะรักษาระดับการแข่งขันในตลาดผู้ประกอบการควรศึกษาวิธีการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้หมึกปลอดสารเคมี หรือกระดาษรีไซเคิล ซึ่งทางสหรัฐฯและประเทศในแถบแคริบเบียน กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ