ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำสินค้าเข้าสิงคโปร์

     สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้าไปขายที่สิงคโปร์ จำเป็นที่จะต้องได้ IN Permit จาก TradeNet® ก่อน และต้องทำการเสียภาษีสำหรับสินค้าหรือบริการที่นำเข้าตามอัตราที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ สำหรับใบอนุญาตในการนำสินค้าเข้าไปสิงคโปร์ที่ต้องเจอหลักๆคือ 2 ตัวนี้ค่ะ

- Import Under License Warehouse Scheme (LWS)
     หากสินค้าที่คุณต้องการนำเข้ามายังสิงคโปร์เป็นประเภท สุรา ยาสูบ น้ำมัน และ แบตเตอรี่ยานยนต์ หรือสินค้าอื่นๆภายใต้ข้อกำหนดของ LWS แล้วล่ะก็ศุลกากรอาจกักสินค้าไว้เพื่อทำการตรวจสอบ ส่วนภาษีอื่น ๆ จะถูกระงับจ่ายชั่วคราว จนกระทั่งสินค้าของคุณผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงค่อยจ่ายภาษีเมื่อสินค้าถูกปล่อยออกมาแล้วค่ะ

- Import Under Zero GST Warehouse Scheme (ZGS)
     หากสินค้าของคุณเป็นประเภทปลอดภาษีภายใต้ข้อกำหนด ZGS ศุลกากรอาจกักสินค้าไว้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบ เมื่อสินค้าของคุณผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตแล้ว ทางศุลกากรจะคืนภาษีให้คุณค่ะ

     สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดภาระและขั้นตอนยุ่งยากเกี่ยวกับการส่งออกสามารถปรึกษา SME SHIPPING ได้ค่ะ เราให้บริการขนส่งทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ  โทร 02 105 7777