สำรวจตลาดเครื่องปรับอากาศในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศในกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน ทำให้กลุ่มสินค้า "เครื่องปรับอากาศ" สามารถเติบโตสวนทางกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ โดยมีสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี เป็นตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศในกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีขนาดใหญ่รองจากซาอุดิอาระเบีย ผู้ใช้ส่วนใหญ่เน้นการใช้งานตามบ้านเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า หรือที่ทํางาน  โดยจะนิยมใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมากกว่าแบบเคลื่อนที่หรือแบบอื่นๆ   

 ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบเคลื่อนที่  ตลอดจนระบบและอุปกรณ์ทําความเย็นที่สําคัญไปยูเออี โดยอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ยูเออีนิยมนำเข้าจากไทย ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ มาประกอบเป็นเครื่องสําเร็จรูป ใช้ติดตั้งตามอาคารสถานที่ ทํางาน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น และคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเหตุผลทางสภาพภูมิอากาศที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ประกอบกับ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและเครื่องปรับอากาศยี่ห้อของยูเออีที่ผลิตจากไทยมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของตลาด หากเทียบยี่ห้อเดียวกันที่ผลิตในประเทศเอเชียประเทศอื่นๆกับสินค้าที่ผลิตในไทย ผู้ซื้อมักจะเลือกสินค้าที่ผลิตในไทยมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มราคาค่อนข้างสูงกว่าสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ เช่น จีน และ มาเลเชีย ก็ตาม  แต่สําหรับตัวเครื่องปรับอากาศที่เป็นยี่ห้อของไทยเองนั้น ยังไม่สามารถขยายตลาดได้มากนัก เพราะยังไม่มีแผนการตลาดที่เด่นชัดมากพอ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าไปสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือประเทศอื่นๆ สามารถเลือกใช้บริการของ SME SHIPPING ได้นะคะ เราบริการรับสินค้าถึงที่ส่งทั่วโลก ในราคาประหยัดกว่า 30-50%  ช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนและเวลาได้พร้อมกันค่ะ โทร 02-105-7777 หรือ www.smeshipping.com