แนวทางผลักดันการส่งออกยางพาราไทยสู่ตลาดโลก

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้เข้าพบปะหารือกับ บริษัท Centrotrade Deutschland GmbH ผู้ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายยางและน้ำยาง โดยจะสั่งซื้อยางและน้ำยางในประเทศไทย ส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ มีสํานักงานสาขา (Centrotrade Commodities Malaysia Sdn. Bhd.) ตั้งอยู่ เพื่อกระจายสินค้าไปยังลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานในอเมริกาและยุโรปต่อไป ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางผลักดันการส่งออกยางพาราของไทย โดยสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ยางพาราเป็น สินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะมาก ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของการส่งออกยางพาราของไทย เพราะยางพาราจะถูกนําไปผลิตเป็นยางรถยนต์และส่วนประกอบของรถยนต์ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นแล้วส่งออกต่อไปยังอินเดีย จีน ก็จะกระตุ้นปริมาณการใช้ยางพาราในตลาดโลกได้
  2. เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลก เช่น Continental, Michelin, Goodyear, Firestone ต่างมีตัวแทนจัดซื้ออยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฯลฯ ซึ่งการจัดซื้อจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทแม่ จึงนําเข้ายางรถยนต์ส่วนใหญ่จากอินโดนีเซียเป็นหลัก ดังนั้น โอกาสสําหรับยางและน้ำยางของไทย ในตลาดเยอรมนี ควรจะเป็นสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น สำหรับสินค้าที่นอนจากยางธรรมชาติ อาจจะไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีขนาดใหญ่มาก ทำให้เสียเปรียบเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง
  3. กลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ควรร่วมมือกันโดยดูแลและควบคุมไม่ให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดโลกมากเกินไป และหากสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ (สคร.) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสามารถรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นจนพัฒนาไปสู่การกําหนดโควต้าผลผลิตของแต่ละประเทศได้ ก็จะทําให้ ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นได้

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องส่งออกสินค้าที่ทำจากยางพารา สามารถรับคำปรึกษาด้านการขนส่งไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งมืออาชีพในราคาประหยัดกว่า 30-50%  พร้อมบริการเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนและประหยัดเวลาได้ที่เบอร์ 02-105-7777 หรือคลิ๊ก www.smeshipping.com  ได้นะคะ