อีคอมเมิร์ซไทย เตรียมติด “ทรัสต์มาร์ค” ปีหน้า

ได้เวลา ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตก้าวไกลไปทั่วโลก   เมื่อมีการยกระดับมาตรฐานสากลให้กับผู้ทำธุรกิจออนไลน์  ด้วยการมีเครื่องหมาย“ทรัสต์มาร์ค”  เพื่อเป็นตัวการันตีความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าบนออนไลน์มีคุณภาพและปลอดภัย


          ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่จะต้องจ่ายเงินก่อนได้รับสินค้าตรงเวลา คุณภาพของสินค้าที่ตรงกับภาพแสดงอยู่บนออนไลน์ เช่น สีของสินค้าไม่ผิดเพี้ยน ขนาดไซส์ได้มาตรฐาน  ตลอดจนการไม่รับประกันคุณภาพสินค้าทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจกลัวว่าจะถูกโกง


          ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า
  ที่ผ่านมายอดซื้อขายสินค้าออนไลน์ไม่สูงนัก เพราะยังไม่ได้จัดการระบบการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าในมาตรฐานต่างๆ  โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ปี 2551-2556 มีเรื่องร้องเรียนการซื้อขายออนไลน์ 623 เรื่องเป็นปัญหาไม่ได้สินค้าตามต้องการ 380 เรื่องรองลงมาคือการไม่ได้รับสินค้า 125 ราย และถูกหลอกให้ซื้อสินค้า 118 ราย 


          เพื่อเป็นการยกระดับด้านมาตรฐานสากลให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย จึงต้องมีเครื่องหมาย“ทรัสต์มาร์ค”  มาการันตี  โดยทรัสต์มาร์คดังกล่าวจะมีความครอบคลุมมากกว่าของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ที่ควบคุมเฉพาะการจดทะเบียนช่วงเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคเห็นแล้วจะสามารถกระตุ้นให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์สามารถคืนสินค้าได้หากไม่พอใจ หรือคุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุแจ้งไว้นั้น  อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยให้ขยายตัวได้เป็น
อย่างดี 


         
จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมสำหรับ เครื่องหมายทรัสต์มาร์ค ในปี 2557  ที่ออกจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีที  

 
-------------------------