กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเครื่องสำอางเพื่อตีตลาดอาเซียน

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อาจส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการซื้อ แต่สำหรับเครื่องสำอาง หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวย ความงามนั้น กลับแทบไม่ได้รับผลกระทบ โดยจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย มีมูลค่าตลาดรวมถึง 2.1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งถูกคาดการณ์ว่ามีโอกาสขยายตัวไปกว่า 2 แสนล้านบาทเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในวันนี้เราจึงมีกลยุทธ์พัฒนาสินค้าเครื่องสำอางเพื่อตีตลาดต่างประเทศสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก มาฝากกันดังต่อไปนี้ค่ะ

สำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก ได้แก่ OTOP หรือ SMEs ปัจจุบันนิยมใช้บ้าน หรืออาคารที่ แม้แต่ที่พักอาศัยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ผลิต เนื่องจากทางคณะกรรมการอาหารและยาของไทย (อย.) ไม่ได้บังคับควบคุมเรื่องมาตรฐานการผลิต  แต่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีการกำหนดให้ผู้ผลิตทุกรายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่การผลิตเพื่อรองรับต่อการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ  และเร่งพัฒนามาตรฐานของตนเอง อย่างน้อยให้ได้ GMP เป็นสำคัญ

ควรพัฒนาความรู้และทักษะด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบตามบทบัญญัติ เครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : ACD) ที่ระบุรายการสารห้ามใช้ สารที่กำหนดเลื่อนไขและและปริมาณการใช้     สีที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสำอาง สารกันเสีย สารกันแดด  บรรจุภัณฑ์ที่เข้ากันได้และสามารถปกป้องเนื้อผลิตภัณฑ์ หากมีการผสมสารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปน ตลอดจนภาชนะบรรจุไม่ถูกสุขลักษณะ มีสารสลายตัวภายหลังที่บรรจุภาชนะแล้ว และทำให้เกิดเป็นพิษเป็นอันตรายต่อผู้ใช้   กฎหมาย ใหม่จะเพิ่มโทษเป็น จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ   

ฉลากต้องระบุข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง ประเภทของผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์ของการใช้ รายละเอียดของผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ ผู้แบ่งบรรจุ หรือ ผู้เปลี่ยนภาชนะบรรจุเครื่องเครื่องสำอาง รายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์  วันที่ผลิต/หมดอายุ เลขที่จดแจ้ง ทั้งนี้การแสดงข้อความฉลากที่มีข้อเท็จจริงอันยากแก่การ พิสูจน์ เช่น ที่สุด แห่งแรก แห่งเดียว รายแรก ครั้งแรก 100% (ต้องมีข้อมูลที่พิสูจน์ได้)

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงกฎหมายควบคุมของประเทศที่ต้องการส่งออกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการปิดฉลากและการใช้คำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณซึ่งเป็นคำต้องห้ามสำหรับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศนั้นๆ ค่ะ

ผู้ประกอบการที่สนใจส่งเครื่องสำอางไปต่างประเทศ สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจของคุณให้สูงขึ้น ด้วยใช้บริการขนส่งไปต่างประเทศกับทีมงานมืออาชีพของเรา โทร 02-105-7777 หรือคลิ๊ก www.smeshipping.com นะคะ