โอกาสส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงไปมาเลเซีย

ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึง 5.6 %  โครงสร้างประชากรกว่าร้อยละ 40 อยู่ในวัยทำงาน (25-54 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ  มีลักษณะการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง นิยมซื้ออาหารสำเร็จรูป สินค้าฟุ่มเฟือย และอาหารเพื่อสุขภาพ มาเลเซียจึงเป็นตลาดส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงที่น่าสนใจ และเนื่องจากมาเลเซียมีประชากร 30.77 ล้านคน  ร้อยละ 60 นับถือศาสนาอิสลาม จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกสินค้าฮาลาลด้วยเช่นกันค่ะ

ปัจจุบันสินค้าส่งออกหลักจากประเทศไทยไปมาเลเซียที่ผ่านมา 10 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ, สินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์, น้ำมันสำเร็จรูป, ยางพารา, เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์, แผงวงจรไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ยาง, สินค้าเมล็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกล แต่ยังไม่มีสินค้าอาหาร ผลไม้และเครื่องดื่มฮาลาล สินค้าสุขภาพ ความงาม สินค้าแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ ที่ติดอันดับ

มาเลเซียจึงเป็นประเทศที่ผู้ประกอบการควรขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และหาโอกาสการส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรม และงานแสดงสินค้าที่ทางกรมส่งเสริมการส่งออกจัดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาให้เหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสให้ชาวมาเลเซียและบริษัทจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆได้รู้จักกับสินค้าของไทยมากขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่การหาคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่ยังไม่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่กล่าวมา

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจจะไปออกบูธแสดงสินค้ายังประเทศมาเลเซีย สามารถติดต่อศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเมื่อต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย สามารถเลือกใช้บริการขนส่งทางรถ หรือขนส่งทางเครื่องบินกับทาง SME SHIPPING ได้ที่เบอร์ 02-105-7777 หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.smeshippng.com นะคะ