ช่องทางทำตลาดสินค้า FMCG ที่มีศักยภาพในฟิลิปปินส์

สินค้า FMCG ย่อมาจาก Fast-moving consumer goods หมายถึง สินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน มีการซื้อบ่อย อัตราการหมุนเวียนสูงเนื่องจากต้นทุนและราคาขายต่ำ เน้นขายปริมาณมาก กำไรต่อหน่วยจึงค่อนข้างน้อย รวมถึง สินค้าบางอย่างที่เสื่อมสภาพค่อนข้างรวดเร็ว เช่น ขนมปัง ผักสด เนื้อสัตว์ อาหารสำเร็จรูป ยา น้ำอัดลม กาแฟ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ของเล่น สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ 

สำหรับตลาดสินค้า FMCG ในประเทศฟิลิปปินส์นั้นจัดเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน จึงมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก และชาวฟิลิปปินส์ยังมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการสามารถเจาะตลาดโดยใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ช่องทางที่สินค้า FMCG มีการเติบโตมากที่สุด คือ ช่องทางร้านสะดวกซื้อ ซึ่งผู้บริโภคฟิลิปปินส์นิยมซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.5 จากเดิม ร้อยละ 16.1 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  เช่น Ministop , 7-Eleven และ Family Mart โดยค้าที่จำหน่ายได้มากที่สุดในร้านสะดวกซื้อ 10 อันดับแรก ได้แก่ ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นม ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ้าอ้อมเด็กอ่อน  ขนมปังบิสกิต น้ำอัดลม น้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า และน้ำผลไม้

นอกจากร้านสะดวกซื้อแล้ว ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ sari-sari store ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ เพียงแต่กลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าจากร้านเหล่านี้  มักเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่มากนัก หากต้องการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้อาจปรับลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง เช่น ปรับเป็นแบบกล่องเล็ก หรือแบบซอง เพื่อให้เหมาะกับกำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ  

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งสินค้า FMCG ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ สามารถขอรับคำปรึกษาในการขนส่ง พร้อมข้อเสนอโปรโมชั่นขนส่งต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณได้ที่เบอร์ 02-105-7777 หรือ www.smeshipping.com นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: ส่านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา