ขยายการส่งออกไทยไปบังกลาเทศ

แม้สินค้าส่วนใหญ่ในบังกลาเทศจะมาจากจีนและอินเดีย แต่ปัจจุบันรัฐบาลบังกลาเทศได้มีนโยบายลดการพึ่งพาจากอินเดีย โดยหันมามุ่งเน้นนโยบายตะวันออก (Look East) และ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหา ช่องทางการค้ากับประเทศบังกลาเทศ เพราะสินค้าจากไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก

ทั้งนี้ จากรายงานผลกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand Week Dhaka 2015 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ระบุว่า สินค้าไทยที่ได้รับความสนใจจากชาวบังคลาเทศ ได้แก่ กระเป๋าถือ รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม ขนม เครื่องสำอาง น้ำหอม กุญแจล็อค เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องครัว ตลอดจนปลั๊กและสวิตช์ไฟ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อทันทีในงานประมาณ 176,120 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5.7 ล้านบาท สำหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อภายใน 1 ปี  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,055,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 66 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลสำรวจแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมงาน พบว่าปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการทำตลาดในบังคลาเทศ เรียงตามลำดับ มีดังต่อไปนี้    1. มีอัตราภาษีนำเข้าสูง    2. สินค้าไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน    3. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า    4. กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของบังคลาเทศ    5. ปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาและพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ พร้อมทั้งเตรียมแนวทางป้องกันและวิธีแก้ไขก่อนการส่งสินค้าไปยังบังคลาเทศค่ะ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังคลาเทศยังได้กล่าวในงานแสดงสินค้า Thailand Week Dhaka 2015 โดยสรุปว่า บังคลาเทศและไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานาน แต่มูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศในปัจจุบันยังไม่สูงมากนัก ซึ่งบังคลาเทศเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการค้าการและลงทุนของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย เนื่องจากมีประชากรกว่า 150 ล้านคน มีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ค่าแรงอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์บังคลาเทศจึงมีนโยบายที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนกับประเทศไทยให้สูงขึ้นโดยผ่านกรอบการเจรจาการค้า BIMSTEC เพื่อเป็นการลดอุปสรรคการค้าทางด้านภาษีระหว่างประเทศสมาชิกต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งสินค้าไปยังบังกลาเทศ สามารถขอรับคำแนะนำการขนส่ง และเลือกใช้บริการจากทีมงานขนส่งมืออาชีพของเราได้ที่เบอร์ 02-105-7777 หรือทางเว็บไซต์ www.smeshipping.com นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: เอกสารรายงานผลกิจกรรมงานแสดงสินค้า Thailand Week Dhaka 2015 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ