กลวิธีขยายตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยไปฮังการี

ความต้องการผลิตภัณฑ์มะพร้าวในฮังการี เพิ่มขึ้นตามกระแสความนิยมในตลาดสหภาพยุโรป เนื่องจากผู้บริโภครับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ และได้รับการจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภทสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ superfoods อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่ใช้ในประเทศฮังการีเกือบทั้งหมดเป็นการนำเข้าแบบ re-export จากประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนี เบลเยี่ยม โปแลนด์และ สาธารณรัฐเชค แบ่งเป็นเป็นการนำเข้าเพื่อการบริโภคมากกว่า 80 % ที่เหลือเป็นการนำเข้าน้ำมัน มะพร้าวดิบ เพื่อใช้ในการแปรรูปและส่วนประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ครีมทามือ แชมพู เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มะพร้าวเหล่านี้เป็นคนที่มีการศึกษาสูงที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ รักสุขภาพ อายุระหว่าง 18- 55 ปี มีสัดส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบ่งตามช่วงอายุดังนี้ กลุ่มอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 25, 25-35 ปี ร้อยละ 30, 35-45 ปี ร้อยละ 25, 45-55 ปี ร้อยละ 20 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่

1.น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งผ่านกระบวนการสกัดเย็นจากธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สำหรับปรุงอาหาร (Cooking Oil) เนื่องจากผู้บริโภคต้องการหลีกเลี่ยงไขมันชนิดทรานส์จากน้ำมันดอกทานตะวัน ปัจจุบันมีวางจำหน่ายตามร้านค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อที่ราคาถูกกว่าเป็นหลัก

1.2 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% (Extra Virgin Coconut Oil) ใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณและ เส้นผม สินค้าจะมีวางจำหน่ายเฉพาะร้านค้าเพื่อสุขภาพ เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง

ในอนาคตเชื่อว่าตลาดนี้ยังเติบโตได้อีก โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สำหรับปรุงอาหาร ดังนั้นผู้ส่งออกควรคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นหลัก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของทั้งผู้นำเข้าและผู้บริโภค ตามมาด้วยการติดต่อกับบริษัทคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีช่องทางจำหน่ายที่แข็งแกร่ง มีไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ควรดัดแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากขวดทรงสูงเป็นกระปุกหรือขวดฝากว้าง เพราะบรรจุภัณฑ์ทรงสูงไม่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองหนาว เนื่องจากน้ำมันจะกลายสภาพเป็นครีมไขค่ะ

2. น้ำมันมะพร้าวดิบ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้องอาศัยการนำเข้าจากแหล่งกำเนิดสินค้าโดยตรง

3. กะทิ เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มแทนนมหรือครีม สำหรับผู้ที่มีภาวะการย่อยแลคโตสผิดปกติ สำหรับชาวเอเชียและตามร้านอาหารจะหาซื้อผลิตภัณฑ์กะทิได้ตามร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารเอเชีย และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ส่วนกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพจะหาซื้อสินค้าจากร้านเพื่อสุขภาพ โดยถิ่นกำเนิดสินค้ามาจากไทยร้อยละ 40 ขนาดสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปได้แก่ 250 ม.ล. และ 400 ม.ล.

4.น้ำมะพร้าว ได้รับความนิยมขยายในกลุ่มเครื่องดื่มนักกีฬา(sport drink) และเครื่องดื่มแนวผสมผสาน (fusion drink) แต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงจึงยังได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มและมีคู่แข่งไม่มากนัก

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวทุกประเภทควรเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้น จะยิ่งทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเพิ่มความต้องการของตลาดโดยอาจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ Sirha Budapest ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ที่รวบรวม ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม ขนมอบ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จากทั้งฮังการีและประเทศ ในเขตภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว และสินค้าอื่นๆไปยังประเทศฮังการี สามารถสอบถามเรื่องการขนส่งพร้อมใช้บริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ที่เบอร์ 02-105-7777 หรือทาง www.smeshipping.com นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สคร. กรุงบูดาเปสต์