โอกาสส่งออกพลาสติกขั้นพื้นฐาน ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

กลุ่มประเทศ CLMV เป็นอีกกลุ่มที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับอัตราการผลิตในกลุ่มประเทศดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกขั้นพื้นฐาน ซึ่งไทยมีความสามารถในการผลิตและส่งออกได้ดี เช่น ขวดน้ำ ถุงพลาสติก กล่องใส่ของ ภาชนะประเภทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ไทยยังมีความได้เปรียบในเรื่องอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อันเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ส่งผลให้มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน อีกทั้งกรรมวิธีในการผลิตและขึ้นรูปพลาสติกขั้นพื้นฐานยังไม่ซับซ้อนมากนัก จึงเหมาะกับผู้ประกอบการระดับ SMEs ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
สำหรับการจะส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกขั้นพื้นฐานให้ประสบความสำเร็จในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV
ได้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
1. สินค้าต้องมีคุณภาพ ไม่เปราะบาง มีอายุการใช้งานยาวนาน ผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่าง ช่วยในการดึงดูดลูกค้า สร้างความประทับใจและก่อให้เกิดการซื้อซ้ำในเวลาต่อมา
2.หมั่นติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและเม็ดพลาสติกอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต อาจลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้โดยการประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันและเม็ดพลาสติกในอีก 1-3 เดือนข้างหน้า แล้วทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกไว้ก่อน
3. ติดตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่ติดกับเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ด้วย
4. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบ และด้านการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานในการผลิต
5.คำนึงถึงขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีไปด้วยในตัว
ผู้ประกอบการที่สนใจจะส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV หรือส่งสินค้าอื่นๆไปยังประเทศต่างๆ ที่ SME SHIPPING เรามีบริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมทุกเงื่อนไขความต้องการ พร้อมทีมงานมืออาชีพที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการขนส่ง โทร 02-105-7777 ค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก:ศูนย์วิจัยกสิกรไทย