ส่งออกเครื่องสำอางไทย กับเป้าหมายเจ้าตลาดอาเซียน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี (TMB Analytics) ประเมินธุรกิจเครื่องสำอางไทยว่ายังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องและมีศักยภาพเป็นเจ้าตลาดอาเซียนในอนาคตได้ โดยตลาดเครื่องสำอางของไทยช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเฉลี่ย 10% ในปี 2558 ธุรกิจเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าตลาดในประเทศถึง 1.2 แสนล้านบาท และยังมีตลาดส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศกว่า 9 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ประเทศไทยได้ส่งออกเครื่องสำอางไปยังตลาดอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 44 ของการส่งออกเครื่องสำอางรวมทั้งหมด และด้วยมูลค่าตลาดอาเซียนในปี 2558 ที่ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจคาดว่าจะมีถึง 6.1 แสนล้านบาท จึงทำให้ตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในแง่มูลค่าตลาด และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต ทั้งจากจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 300 ล้านคน และจากตัวเลขโครงสร้างตลาดของ Yano research institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและสำรวจภาวะธุรกิจของญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นว่า ตลาดของไทยเองมีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดอาเซียน คือกว่าร้อยละ 30 (รองลงมาได้แก่อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเครื่องสำอางของไทยไปอาเซียนจึงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 9.2% ต่อปี โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในลักษณะกองทัพมด ทำให้มีการเจรจาซื้อขายสินค้าตามมา อาจช่วยผลักดันให้ยอดส่งออกจาก 9 หมื่นล้านบาทให้ถึง 1 แสนล้านบาทได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

นอกจากโอกาสตลาดอาเซียนที่เปิดกว้างแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบสมุนไพรที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพในประเทศ ทำให้ไทยได้เปรียบคู่แข่ง เนื่องจากวัตถุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติสามารถตอบโจทย์เทรนด์พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมคือการสนับสนุนจากภาครัฐ และช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ที่เปิดกว้างในการทำตลาดระหว่างประเทศได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯจึงคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดเครื่องสำอางของไทยในปี 2559 จะสามารถขยายตัวได้มากกว่า 15% และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน แต่จะสำเร็จเร็วหรือไม่นั้น ต้องอาศัยภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและลดอุปสรรคที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ควรพัฒนาสินค้าของตนให้ได้มาตรฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอาง อาทิ GMP ASEAN EU Cosmetic Regulation และ Gulf Standard ซึ่งการได้รับมาตรฐานเหล่านี้จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลดีทั้งต่อการทำตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งเครื่องสำอางและสินค้าอื่นๆไปยังตลาดในอาเซียน สามารถปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญการขนส่งเพื่อเลือกใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของคุณได้ที่เบอร์ 02-105-7777 หรือเข้าชมรายละเอียดบริการต่างๆของเราได้ทาง www.smeshipping.com นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์