เจาะลึกโอกาสส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยไปแคนาดา

แม้แคนาดาจะเป็นตลาดขนาดเล็กและมีการแข่งขันสูง แต่เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจที่พัก คอนโดและโรงแรมต่างๆ ทำให้เกิดโอกาสของตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ซึ่งร่วมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ขายดีในแคนาดาจะเน้นสินค้าที่มีระดับปานกลางถึงต่ำเป็นหลัก มีคู่แข่งสำคัญที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งคือจีน รองลงมาคือสหรัฐ และเวียดนาม สำหรับประเทศไทยนั้นส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปแคนาดาเป็นลำดับที่ 13 คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น หากผู้ส่งออกไทยต้องการทำตลาดที่แคนาดาจึงควรเน้นไปที่ตลาดเฉพาะหรือ Niche Market แทนการแข่งขันด้านราคา และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของแคนาดา เช่น การติดฉลากที่ต้องมีข้อความระบุทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ความสามารถในการต้านทานการติดไฟ การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น ซึ่งสามารถเจาะลึกข้อมูลในการทำตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่แคนาดาออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: ควรเน้นไปที่กลุ่มชาวจีนในแคนาดา เนื่องจากมีฐานะดีและมีกำลังซื้อสูง กลุ่มคนเหล่านี้ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์แนวหรูหราแบบยุโรป และผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ทันสมัย คุณภาพดี นอกจากนี้หากต้องการจะดึงดูดใจลูกค้าหรือผู้นำเข้าชาวแคนาดาจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานผู้ผลิต เช่น ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีสารเคมีต่ำ ผลิตด้วยไม้จากป่าปลูกหรือวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น
สร้างจุดขายให้ผลิตภัณฑ์: มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ทันสมัย เพิ่มมูลค่าด้วยเรื่องราวหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ มีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเรื่องของสุขภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพกาทำงาน เช่น เก้าอี้นั่งทำงานที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับสรีระที่ต้องนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์: มาตรฐานคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ของแคนาดาจัดอยู่ในระดับที่สูงมากประเทศหนึ่งของโลก รองจากญี่ปุ่น ถูกกำหนดโดย Canadian General Standards Board (CGSB) และ Canadian Standards Association เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะ ด้านฝีมือ น้ำหนัก ตำหนิ องค์ประกอบของสารเคมี ความแข็งแรงทนทาน ความหนา การดูดซับความชื้น การติดไฟ ความทนต่อจุดเยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน ป้องกันคราบสกปรกและกรด รวมถึงสีที่ติดทนนานด้วย
ช่องทางการตลาด: ผู้ส่งออกควรมองหาช่องทางการตลาดมากกว่า 1 ช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางด้านออนไลน์ เช่น Walmart, Costco, amazon.ca สำหรับผู้ที่ต้องการลุยตลาดห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกควรตั้งตัวแทนในแต่ละตลาดที่เมืองโตรอนโต ควิเบค และแวนคูเวอร์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำโปรโมชั่นได้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละตลาดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากสำหรับผู้ส่งออกมือใหม่ที่ต้องการจะทดลองบุกตลาดในแคนาดาเพราะมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งถูกกว่า เนื่องจากระยะทางขนส่งจากไทยมายังแวนคูเวอร์มีระยะทางสั้นกว่า
ราคา: ผู้ส่งออกไทยอาจไม่สามารถแข่งขันราคาได้มากนัก เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและค่าภาษีนำเข้า จึงอาจหันมาให้ความสำคัญกับสินค้าประเภทพร้อมประกอบ เนื่องจากในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์สามารถบรรจุสินค้าได้หลายชิ้น จึงประหยัดต้นทุนในการขนส่ง นอกจากนี้เฟอร์นิเจอร์ประเภทหวาย ไผ่ กก ที่นำไปประกอบขั้นตอนสุดท้ายในแคนาดาก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าอื่นๆไปแคนาดา สามารถเลือกใช้บริการขนส่งกับทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้บริการทุกคำปรึกษาเรื่องการขนส่งไปต่างประเทศได้ที่เบอร์ 02-105-7777 ค่ะ
อ้างอิงข้อมูลจาก: สคร. ณ นครแวนคูเวอร์