วิเคราะห์สถานการณ์อัญมณีและเครื่องประดับในเวียดนาม

ปัจจุบันประชากรเวียดนามที่มีรายได้ปานกลางและระดับสูงกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ชาวเวียดนามรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวที่ร่ำรวย มีความตระหนักชื่นชอบและเห็นคุณค่าของสินค้าที่เป็นงานหัตถศิลป์มากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนร้านขายเครื่องประดับที่เติบโตขึ้นอย่างมาก วันนี้เราจึงมีบทวิเคราะห์สถานการณ์อัญมณีและเครื่องประดับในเวียดนามมาฝากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ค่ะ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเวียดนามนั้น มีแนวโน้มใช้หิน "ฮวงจุ้ย" มาเป็นเครื่องประดับ เพราะนอกจากจะใช้หินธรรมชาติเพื่อความสวยงามแล้วยังมีความเชื่อที่เชื่อมโยงระหว่างหินกับสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความโชคดีในเรื่องต่างๆอีกด้วย นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคเครื่องประดับยังขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ รายได้ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นหลัก เช่น ผู้บริโภควัย15 –25 ปี ชอบเครื่องประดับที่ออกแบบทันสมัยสำหรับหนุ่มสาวและมีราคาเหมาะสม ผู้บริโภควัย 25-35 ปี จะเลือกเครื่องประดับที่ออกแบบได้สัมพันธ์กับคำแนะนำของคนในครอบครัว ขณะเดียวกันก็ต้องแสดงความเป็นตัวเองของผู้สวมใส่ด้วย สำหรับผู้บริโภควัย 35-55 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ แม่บ้านที่ร่ำรวย หรือผู้ที่มีฐานะ มีแนวโน้มที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหรูหราด้วยหินมีค่า เช่น เพชรหรือทับทิม ในส่วนของพื้นที่ภูมิศาสตร์ ผู้บริโภคภาคเหนือมีความสนใจในทอง 24K ขณะที่ผู้บริโภคภาคใต้ชอบเงินหรือเครื่องประดับเงินมากกว่า
สำหรับโอกาสในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังประเทศเวียดนาม จะได้เปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับท้องถิ่นเนื่องจากได้อัตราภาษีนำเข้าพิเศษ ทั้งยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีความต้องการทองและเครื่องประดับสูง ประกอบกับการที่ทางรัฐบาลเวียดนามก็มีนโยบายที่ชัดเจน ช่วยให้ตลาดทองคำโปร่งใสมากขึ้น ราคาไม่ผันผวน จึงมีโอกาสสร้างรายได้และกำไรสูง ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของการแข่งขันกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือบรรดาบริษัทใหญ่ในเวียดนามเอง รวมถึงคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งออกควรมองหาคู่ค้าท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในการจัดการนำเข้าและจัดจำหน่าย หรือหาทางประชาสัมพันธ์สินค้าโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในเวียดนาม ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการสำรวจตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของเวียดนามต่อไปค่ะ
สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลท่านใดที่ต้องการส่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังเวียดนาม สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งมืออาชีพของ SME SHIPPING เพื่อเลือกใช้บริการขนส่งที่เหมาะสมได้ที่เบอร์ 02-105-7777 นะคะ
อ้างอิงข้อมูลจาก: สคร. ณ นครโฮจิมินห์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน