ความเคลื่อนไหวสินค้ารถยนต์และส่วนประกอบไทยในตลาดโลก

เพื่อเป็นการต้อนรับการจัดงาน Thailand Auto Parts& Accessories (TAPA) 2016 ที่จะถึงนี้ เรามีข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดโลกของประเทศผู้นำเข้าหลัก สำหรับสินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบของไทย มาฝากกันดังนี้ค่ะ

  • เยอรมนี รัฐบาลเยอรมนีประกาศตั้งเป้าหมายว่าในปี 2559-2562 จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ถึงหลักแสนคัน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยเนื่องจากเยอรมนีเป็นคู่ค้าที่เปิดรับสินค้าจากไทยอยู่แล้ว ปีที่ผ่านมาไทยเองก็มีการส่งออกในเกณฑ์บวก เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.28 แต่หากจะส่งออกให้มากขึ้นต้องพัฒนาสินค้าประเภทเครื่องยนต์ อะไหล่ แบตเตอรี่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในเยอรมนีค่ะ

  • ไต้หวัน ในไต้หวันนั้นผู้บริโภคมีความต้องการใช้รถยนต์ที่แพร่หลาย และนิยมซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ เพื่อไปซ่อมบำรุงและตกแต่งเครื่องยนต์ให้มีความทันสมัย สมรรถนะสูง สินค้าไทยที่มีโอกาสในไต้หวันจึงเป็นประเภทเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยแรงอัด สินค้าตัวถัง สินค้าส่วนประกอบรถยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์ เป็นต้น

  • ฟิลิปปินส์ แม้ฟิลิปปินส์จะมีโครงการยุทธศาสตร์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมยานยนต์แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ตัวถัง ชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ ที่ยังไม่เคยผลิตในฟิลิปปินส์ เพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันกับไทย แต่ก็ยังต้องนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวจากไทยมูลค่าสูงถึง 2067.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯจึงเป็นอีกประเทศที่ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยเช่นกัน

  • เวียดนาม นับเป็นเรื่องน่ายินดีทีไทยสามารถประกอบรถยนต์และส่งออกสินค้ารถยนต์ในตลาดเวียดนามได้เป็นจำนวนมาก จึงสามารถขึ้นเป็นผู้นำในการครองส่วนแบ่งตลาดได้กว่าร้อยละ 21 สูงกว่าเกาหลีใต้ จีน และอินเดีย

  • สิงคโปร์ ประชากรมีความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้รถยนต์จะมีราคาสูงและมีกฎหมายควบคุมคุณภาพและปริมาณรถยนต์ที่ค่อนข้างเข้มงวดก็ตาม ในปีที่ผ่านมาจึงมีการนำเข้าสินค้าจากไทยสูงขึ้นถึง 208.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (7,455 ล้านบาท) มากกว่าปีก่อนที่มีมูลค่านำเข้าเพียง 131.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเดินทางมาร่วมงาน TAPA2016 เพื่อเจรจาการค้า ซื้อขายสินค้าเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1169 และหากต้องการส่งสินค้าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ยานยนต์ไปต่างประเทศ สามารถปรึกษาและเลือกใช้บริการขนส่งหลากหลายรูปแบบในราคาเบาๆกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เบอร์ 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ