ช่องทางการขายสมุนไพรและอาหารเสริมในโปแลนด์

โปแลนด์เป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการสินค้าและบริการเพื่อรองรับกลุ่มคนดังกล่าวจึงขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งเสริมด้านสุขภาพเช่น อาหารเสริมและสมุนไพร นอกจากนี้ทางโปแลนด์ยังมีความชำนาญอย่างมากในการเพาะปลูกและใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีแร่ธาตุและวิตามินสังเคราะห์ ถึงขนาดเป็นประเทศผู้ผลิตพืชสมุนไพรทางการแพทย์รายใหญ่ของยุโรป โดยร้อยละ 70 ของการผลิตเป็นไปเพื่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นโอกาสสำหรับพืชสมุนไพรจากเขตร้อนที่สามารถใช้รักษาโรคได้ และมีความน่าเชื่อถือ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตจากขิง แม้ความต้องการอาจจะไม่มากนักแต่ก็เริ่มมีการนำเข้ามาจำหน่ายในโปแลนด์จนเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โอกาสในการเข้าสู่ตลาดโปแลนด์ คือ การติดต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยสินค้าเป็นที่สนใจของตลาดดังกล่าวไปแล้วคือ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเขตอบอุ่น เขตร้อน เขตกึ่งร้อน และพืชธรรมดา แต่ทว่าการเข้าถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชาวโปแลนด์นั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะเป็นระบบอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ขายหรือจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นกับผู้ผลิต เช่น Runo, Herbimar, Krautex และโรงงานแปรรูปสินค้า เช่น MGM Pharma, Green Vit และ Bart เป็นต้น

ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้วิธีนำเสนอสินค้าจากเขตร้อน ที่มีคุณภาพ ราคาน่าดึงดูดใจ โดยการนำเสนอผ่าน Warsaw International Health care Exhibition ในการพบปะกับผู้ประกอบการท้องถิ่นชาวโปแลนด์ หรืออีกวิธีการเข้าทางประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปที่โปแลนด์ส่งออกสินค้าเหล่านี้ให้ โดยเฉพาะเยอรมนี ตลอดจนผู้จัดหาวัตถุดิบของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ โรมาเนีย ยูเครน และเบลารุส

สำหรับท่านที่ต้องการส่งสินค้าหรือพัสดุไปประเทศโปแลนด์ และประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการขนส่งได้ที่เบอร์ 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ