ตลาดวีดีโอเกมส์ในสหรัฐฯรุ่ง โอกาสพัฒนาเกมส์เพื่อการศึกษา

อุตสาหกรรมวิดิโอเกมส์เป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานจาก 2015 Global Games Market Report โดย Newzoo ระบุข้อมูลที่น่าสนใจว่า ภายในปี 2018 ตลาดเกมส์ของสหรัฐฯจะมีมูลค่าประมาณ 24.1 พันล้านดอลลาร์ฯ อัตราขยายตัวต่อปีร้อยละ 3.1 และมีข้อมูลเชิงลึกสำหรับกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนรายละเอียดการบริโภคสินค้าดังต่อไปนี้ค่ะ

 • ผู้เล่นเกมส์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี (ร้อยละ 29) รองลงมาคืออายุต่ำกว่า 18 ปี (ร้อยละ 27) ใกล้เคียงกับอายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 26) และอายุระหว่าง 36 – 49 (ร้อยละ 18) และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59)

 • อายุเฉลี่ยของผู้เล่นเกมส์ที่ชอบเล่นเกมส์บ่อยครั้งหรือเป็นประจำคือ 35 ปี (สำหรับเพศชาย) และ 44 ปี (สำหรับเพศหญิง)

 • ผู้เล่นจะนิยมเล่นผ่านเครื่องเล่นเกมส์ที่เป็น โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมส์ หรือ VR (ร้อยละ 45 ของตลาด) ในส่วนของเกมส์ที่เล่นผ่านมือถือ และ แท็บเล็ต กำลังเข้าสู่การอิ่มตัว

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกมส์อันดับหนึ่งคือราคา รองลงมาได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้อหา เรื่องราวของเกมส์ และคุณภาพของกราฟฟิค

 • วิดิโอเกมส์ที่ขายดีที่สุดคือ เกมส์ที่มีการยิง (ร้อยละ 24.5) เกมส์ที่เป็น action (ร้อยละ 22.9) เกมส์ที่เป็นกีฬา (ร้อยละ 13.2) และเกมส์ที่เป็น role-playing (ร้อยละ 11.6)

 • คอมพิวเตอร์เกมส์ที่ขายดีที่สุดคือ เกมส์ที่เป็นกลยุทธ์ต่างๆ (ร้อยละ 36.4) เกมส์ที่เป็นแบบ casual (ร้อยละ 25.8) และเกมส์ที่เป็น role-playing (ร้อยละ 18.7)

 • เกมส์ที่นิยมเล่นกันบ่อยมากที่สุดบนระบบไร้สาย (เล่นผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต) คือเกมส์ประเภท puzzle, board game, card game และ game shows

ซึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร์และวีดีโอเกมส์ในสหรัฐฯ ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสินค้าอิเลคโทรนิกส์ เทคนิคการแสดงเนื้อหาหรือเล่าเรื่องในเกมส์ที่มีความสมจิงมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้ามีส่วนร่วมในเกมส์มากยิ่งขึ้น การนำเกมส์ใช้ประกอบการทำงานและการทำธุรกิจ ทั้งในส่วนของการเพิ่มยอดขายและการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประการหลังนี้ ทางสหรัฐฯกำลังเปิดโอกาสให้กับผู้พัฒนาเกมส์ด้านการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนรายได้ต่ำ (ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 44 ของเด็กทั่วสหรัฐฯ) นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจพัฒนาเกมส์เพื่อการศึกษา โดยมีรูปแบบของการผลิตเกมส์ที่ควรนำไปพิจารณา ดังต่อไปนี้ค่ะ

 • ควรเป็นเกมส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้ามีส่วนร่วมในเกมส์สูง เล่นได้ครั้งละหลายๆคน และต้องเป็นเกมส์ที่ครูหรือนักเรียนสามารถควบคุมเกมส์ได้ในลักษณะ self-paced platform เนื่องจากโรงเรียนที่ให้บริการเด็กจากครอบครัวรายได้ต่ำแต่ละชั้นเรียนจะมีขนาดใหญ่และมีนักเรียนจำนวนมาก

 • เป็นเกมส์ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในแง่ของการแสดงแบบอย่าง โดยให้ภาพที่เด็กมองเห็นเป็นตัวแทนของประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเด็ก และสามารถนำประสบการณ์จากเกมส์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • ทำเป็นภาษาอังกฤษและง่ายต่อการแปลเป็นภาษาต่างๆ

 • การจัดส่งเนื้อหาจะต้องกระทำในสิ่งแวดล้อมที่เป็น low-bandwidth

 • ต้องเป็นเกมส์ที่เล่นได้กับเครื่องมือหลากหลายชนิด เนื่องจากโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเด็กจากครอบครัวรายได้ต่ำอาจมีเครื่องมือสำหรับเล่นเกมส์ที่จำกัดและแตกต่างกัน

สำหรับผู้ประกอบการและลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำแนะนำและใช้บริการส่งออกกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เบอร์ 02-105-7777 ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00-18.00 . และสามารถติดตามอ่านสาระความรู้ดีๆด้านการส่งออกได้ทางเว็บไซต์ของเรา www.smeshipping.com ค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าภายในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส