โอกาสของอาหารฮาลาล จากประเทศไทยในญี่ปุ่น

ประเทศไทยถือเป็นแหล่งส่งออกอาหารที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ด้านวัตถุดิบและความเชี่ยวชาญในการแปรรูปอาหารที่หลากหลาย ในส่วนของอาหารฮาลาลนั้นก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ผสมผสานกับความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางวิชาการและองค์กรทางศาสนา อย่างไรก็ตามไทยก็ยังพบกับอุปสรรคด้านการแข่งขันที่สูง เมื่อต้องส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศกลุ่มมุสลิม จากประเทศผู้นำด้านการผลิตส่งออกอาหารของโลก ได้แก่ บราซิล, สหรัฐอเมริกา อินเดีย, ฝรั่งเศส และ จีน ดังนั้น หากมีตลาดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศมุสลิมโดยตรงรองรับ ย่อมเป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่น้อย วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านไปศึกษาข้อมูลตลาดอาหารฮาลาลในประเทศญี่ปุ่นกันค่ะ

เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่น เราจะนึกถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ต่างกับชาวมุสลิมโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ไม่มีค่อยมีผู้สนใจทำตลาดอาหารฮาลาลในญี่ปุ่นมากนัก แต่ทว่าด้วยโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจในการเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทำให้บริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นตระหนักในการได้มาซึ่งมาตรฐานฮาลาล ยกตัวอย่างเช่น

  • องค์กร Japan Halal Association มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าฮาลาลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้บริโภค
  • บริษัท Halal Media Japan จำกัด ช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประชากรชาวมุสลิมในประเทศญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล สถานที่ดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศญี่ปุ่น และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ ทั้งยังเป็นผู้จัดงาน Halal Expo Japan เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการฮาลาลทุกประเภทได้มาร่วมแสดงในงานนี้ด้วย
  • สายการบิน All Nippon Airways (ANA) ร่วมมือกับบริษัทอาหารบราฮิม เพื่อจัดอาหารฮาลาลให้แก่ผู้โดยสาร

จะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรชาวมุสลิมในประเทศได้อย่างน่าชื่นชม และศักยภาพของตลาดอาหารฮาลาลในประเทศญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะสร้างรายได้และเติบโตในตลาดนี้ต่อไปค่ะ สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลท่านใดที่ต้องการส่งเอกสารและพัสดุไปยังประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งของเราเพื่อขอรับคำปรึกษาและโปรโมชั่นการขนส่งได้ที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว