ภาพรวมอุตสาหกรรมส่งออก สินค้าไทยไปเวียดนาม

สถานการณ์ส่งออกสินค้าไทยไปเวียดนามปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติปี 2559-2563 ขอเวียดนาม ซึ่งมีแผนการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินงานมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้าไทย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ที่เวียดนามร่วมกับประเทศกำลังพัฒนา สำหรับอุตสาหกรรมที่ทางเวียดนามมีความต้องการในตลาด ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ธุรกิจเสริมความงาม บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจเสริมความงาม ร้านอาหาร รับเหมาก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง

ในส่วนของสินค้าส่งออกระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมในปีนี้ มีการส่งออกมากขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบส่งออก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 37.58% สินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 69.19% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล  ขยายตัวเพิ่มขึ้น 35.89% ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 23.44% เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ  ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.94% สินค้าเม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.07%  ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ควรจับตามองมากที่สุดคือสินค้ากลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยกระทรวงการคลังเวียดนามได้เผยแพร่โครงร่างเกี่ยวกับการปรับภาษีนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ตั้งแต่ร้อยละ 2-15 เมื่อช่วงเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถยนต์ในเวียดนามยังไม่เห็นด้วยกับโครงร่างฉบับนี้ เนื่องจากราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ภายในประเทศยังมีราคาสูง จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิต ผู้ประกอบการจึงควรติดตามข่าวสารเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าเวียดนามทางเรามีบริการขนส่งในราคาพิเศษ ช่วยคุณประหยัดกว่า 30-50% สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทีมผู้เชี่ยวชาญการขนส่งของเราที่หมายเลข 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์