รู้ก่อนลุย! บุกตลาดอาหารและเครื่องดื่มนำเข้าในประเทศจีน

จีน เป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสูงที่สุดในโลก และตลาดนี้ยังมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดของโลกอีกด้วย ในปีที่ผ่านมานั้นมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทยไปยังจีนมีมูลค่าสูงถึง 860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยยังมีโอกาสขยายตลาดสินค้าอาหารในจีนได้อีกมาก เนื่องจากความนิยมในการบริโภคอาหารนำเข้า การที่ประชากรในประเทศมีรายได้สูงขึ้น และความนิยมที่ชาวจีนมีต่อสินค้าไทย ทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าอาหารส่งออกที่ได้ความนิยมในจีนได้แก่ ผลไม่สดและผลไม้แปรรูป อาหารแช่แข็ง ข้าว อาหารทะเล และเครื่องดื่มต่างๆค่ะ

ในส่วนของการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในจีนนั้นค่อนข้างมีความซับซ้อน โดยกระบวนการนำเข้าสินค้าอาหารจะต้องดำเนินการผ่านทางบริษัทผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นผู้ส่งออกอาหารมายังประเทศจีนส่วนใหญ่จึงมักเลือกคู่ค้าเป็นผู้นำเข้าในฮ่องกงเพราะมีเครือข่ายจัดจำหน่ายสินค้าที่กว้างขวางในประเทศจีน และยังความเชี่ยวชาญด้านการค้าขายโดยใช้สกุลเงินจากต่างประเทศด้วย นอกจากช่องทางที่กล่าวมาแล้ว การหาคู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ โดยสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ The World Importer Net ของกระทรวงพาณิชย์ประเทศจีน เพื่อค้นหาฐานข้อมูลผู้นำเข้าของผู้จัดจำหน่ายสินค้าในจีน โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกชื่อสินค้าอาหารหรือ HS Code สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการได้โดยตรง

สำหรับข้อควรระวังคือแนวโน้มการนำเข้าที่มีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองที่มีผลิตภัณฑ์อาหารคล้ายคลึงกัน ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องรักษาทั้งตลาดเก่าและขยายตลาดใหม่ไปพร้อมกัน โดยการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกฎระเบียบและวิธีทำการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ และหากท่านใดมีความประสงค์ต้องการส่งเอกสาร พัสดุ หรือสินค้าไปยังประเทศจีน สามารถสอบถามประเภทการบริการซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในราคาเบาๆได้จากเจ้าหน้าที่ของเราที่เบอร์ 02-105-7777 นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: สคต. เซี่ยงไฮ้