เกลือสมุทรไทย ตอบโจทย์ความต้องการในสหรัฐอเมริกา

แม้สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเกลือที่มีความสำคัญอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน และสามารถผลิตเกลือได้จำนวนมากถึง 48 ล้านเมตริกตันก็ตาม แต่กระนั้นก็ยังถือว่าไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการของประชากรในประเทศ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาต้องใช้เกลือไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 70 ล้านเมตริกตัน เลยทีเดียว ซึ่งจากข้อมูลในปีที่ผ่านมานั้นพบว่า สหรัฐอเมริกานำเข้าเกลือถึง 21 ล้านเมตริกตัน โดยร้อยละ 85 นำไปใช้เพื่อการละลายหิมะในฤดูหนาว ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเคมีภัณฑ์ อีกร้อยละ 5 นำไปใช้ในการประกอบอาหาร

ซึ่งเมื่อกล่าวถึงความต้องการดังกล่าวแล้วก็นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าเกลือสมุทรจากไทย เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านครัวเรือนได้เป็นอย่างดี โดยควรนำเสนอเกลือสมุทรรูปแบบเกล็ด (Flaked Sea Salt) ที่นิยมใช้ในร้านอาหาร หรือพัฒนาเป็นเกลือประยุกต์ที่เพิ่มรสชาติเครื่องเทศเข้าไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และนอกเหนือจากจะนำไปใช้ในการประกอบหรือปรุงอาหารแล้ว เกลือสมุทรไทยยังยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็ม   และเกลือขัดผิวสำหรับธุรกิจสปาได้อีกด้วยค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการขนส่งของเราได้ที่หมายเลข 02-105-7777 เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านการขนส่ง และติดตามข่าวสารต่าง ๆ สำหรับการส่งออกได้ทาง www.facebook.com/smeshipping นะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก:  สคต. ณ  นครชิคาโก