โอกาสและการเติบโต สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยในตลาดโลก

สำหรับภาพรวมของสินค้าไลฟ์สไตล์ของขวัญของชาร่วยและของแต่งบ้านในปี 2559 นั้น ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจาก นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยและนายกสมาคมของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้านคาดว่าสินค้า กลุ่มไลฟ์สไตล์ของขวัญและของชำร่วยปีนี้จะเติบโต 2 ถึง 2.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท โดยเหตุผลที่เป็นบวกมาจากการส่งออกไปยังตลาดหลัก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคอาเซียนที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภาพรวมปี 2560 ตลาดจะยังเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 2%

ทั้งนี้ ตลาดส่งออกหลักของกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ของขวัญของชำร่วยและของแต่งบ้าน คือ สหรัฐอเมริกา  มีส่วนแบ่งตลาดที่ 24-25% ญี่ปุ่น 14.5% อาเซียน 13% และยุโรป 13% ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ฯ ในช่วง 9 เดือนของปี 2559  (ม.ค.-ก.ย. 2559) ติดลบ 1.9% เนื่องจากตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐติดลบ 4% แต่คาดว่า ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่เหลือนับจากนี้ ตลาดสหรัฐจะพลิกกลับมาบวกที่ 2.5% ส่วนตลาดญี่ปุ่นคาดว่าจะบวก 4% อาเซียน จะมีการเติบโต 6-8% และสหภาพยุโรปจะเติบโตที่ 1.2%

ส่วนของตลาดในประเทศนั้นจะให้น้ำหนักไปที่สินค้าของที่ระลึก  ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการสินค้าของที่ระลึกไทยที่มีลูกค้าเริ่มหันมาสั่งสินค้าของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศไทยแทนประเทศจีน เพื่อหนีต้นทุนการผลิตและป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้าในจีนที่มีมากขึ้น และสำหรับในปี 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้  ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจใหม่เพิ่มปริมาณการส่งออกให้มากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศ  และเน้นที่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์มากกว่าจะผลิตเพื่อขายเพียงอย่างเดียวค่ะ

สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลท่านใดที่ต้องการส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ไปยังผู้รับปลายทางประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถอ่านรายละเอียดการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับเกร็ดความรู้เรื่องการส่งออกได้ทางhttps://www.facebook.com/smeshippingthailand หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-105-7777 ค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์