โอกาสขยายตลาด อีคอมเมิร์ซในมาเลเซีย

 

มาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ภาครัฐมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศในประเทศอย่างจริงจัง จนกลายเป็นตลาดการค้าอีคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ของภูมิภาค ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทางมาเลเซียใช้ในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ก็คือ e-Government หรือระบบที่รัฐสามารถให้บริการต่างๆผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น การขอใบอนุญาตการค้า การจดทะเบียนบริษัทและธุรกิจออนไลน์ บริการข้อมูลภาษีและตารางการส่งสินค้าออนไลน์ เป็นต้น การพัฒนาระบบ e-Government นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่มาเลเซียแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซของมาเลเซียอีกด้วยค่ะ

ปัจจุบัน ผู้บริโภคในตลาดซื้อขายออนไลน์ของมาเลเซียมีจำนวน 23 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้สินค้าที่ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าแฟชั่น อาหาร และเครื่องสำอาง โดยปัจจัยที่ชาวมาเลเซียใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ ราคา คุณภาพ ความหลากหลาย และความทันสมัยของสินค้า ตลอดจนความปลอดภัยของระบบชำระค่าสินค้าและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและแรงจูงใจให้เกิดการซื้อ คือ การเพิ่มความหลากหลาย และความทันสมัยของสินค้า ขณะที่กลยุทธ์ด้านราคา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการลดแลกแจกแถม ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวมาเลเซียซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาได้เป็นอย่างดี

สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยจำหน่ายผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ในมาเลเซียแล้ว ได้แก่ สินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กลุ่มสินค้าเครื่องนอน ของตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ภายในบ้าน ส่วนที่มีโอกาสเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซในมาเลเซีย ได้แก่ สินค้าอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ในส่วนของกลยุทธ์ทางช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น  การใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วยกันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งภายในกลุ่มผู้ประกอบการไทย ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์สามารถใช้กลยุทธ์ผูกมิตรกับผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยและมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ค่ะ นอกจากนี้หากท่านใดต้องการส่งสินค้า พัสดุ ตลอดจนเอกสารไปยังมาเลเซีย สามารถเลือกใช้บริการหลากหลายรูปแบบทั้งส่งบริการทางรถไปต่างประเทศ หรือส่งทางเครื่องบินไปต่างประเทศ ตามความต้องการของคุณได้ที่หมายเลข 02-105-7777 ค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย